Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 6,6 ΔΙΣ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Το κλείσιμο του 2011 και ο προϋπολογισμός του 2012 φέρνουν νέα μέτρα ύψους 6,6 δις ευρώ, αφού το έλλειμμα τόσο για φέτος όσο και για τον επόμενο χρόνο είναι εκτός στόχου.
Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση φέρνει και νέα μέτρα για το κλείσιμο της «μαύρης» τρύπας, όπως:
• εισφορά αλληλεγγύης υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας,
• μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα με ηλικίες 30-65 έτη,
• ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, με βάση το εισόδημά τους κατά το έτος 2010,
• ειδικό τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες,
• έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πισίνες,
• βαθμιαία εναρμόνιση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης με το φόρο πετρελαίου κίνησης,
• αλλαγή στη δομή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καπνό και συντόμευση του περιθωρίου καταβολής του, για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 ημέρες,
• αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011,
• ειδικό τέλος στις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο,
• επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,
• αύξηση των τελών κυκλοφορίας οχημάτων,......

• δήλωση ως ιδιωτικών των σκαφών αναψυχής που είχαν εικονικά χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά και ρύθμιση για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών,
• είσπραξη παραβόλων κατά την υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων και αλλαγών χρήσης ακινήτων και
• επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.
Εν μέσω νέων μέτρων και το ένα χαράτσι να έρχεται μετά το άλλο, το οικονομικό επιτελείο αναμένει να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3 δις το 2012, με τα μέτρα που θα έχουν θετική επίδραση στα έσοδα να είναι:
• την πλήρη εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ,
• την κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων,
• την επαναξιολόγηση και κατάργηση ορισμένων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων,
• τη διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους,
• τη συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το έτος 2011,
• την αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών,
• τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος,
• την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2010,
• την πλήρη εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής,
• την πλήρη απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό,
• την πλήρη εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και στην εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις,
• τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο 2011,
• την πλήρη απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%,
• την πλήρη εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,
• την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και
• την πλήρη απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών.
Η ενίσχυση των εσόδων, αναμένεται και από τις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων πρόσθετων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων,
• την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΤΗΔΕ), που είναι σε ισχύ από το 2011 και
• την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012.
http://olympia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: