Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία)

  
                             Action at the nuclear power plant at Tihange, Belgium on the 10th 
anniversary of the nuclear accident at Chernobyl in the Ukraine              
  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (www.aegean.gr) έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.
Στην διεύθυνση  http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/  θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής αυτού.

Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: