Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Η δημοτική κοινότητα Αντίκυρας "απαιτεί την ανάκληση της απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/photo_m/Viotia/Antikyra/2_1.jpg                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 3 / 2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας
 του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας

Αριθμ. Απόφασης :   3 / 2012                                         

ΘΕΜΑ : Συζήτηση – Απόφαση επί της υπ’ αρ. πρωτ: οικ. 508/10337/18.01.2012 Απόφαση της Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα ‘’Ορισμός μελών Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας για την τριετία 2012 – 2014 ‘’ .

Στην Αντίκυρα και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας σήμερα την
31 / 01 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 957 / 30.01.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά μέλη  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852 / 2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 87 ) και η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας.

Διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852 / 2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας  βρέθηκαν παρόντες 3 μέλη, δηλαδή :

           Π α ρ ό ν τ ε ς                                               Α π ό ν τ ε ς

1. Μελέτιος Ταμπίτσικας (Πρόεδρος)              1. Καλλιόπη Σωτηρίου - Χριστοφόρου                                          
2. Κονδυλία  Βελεσιώτη                                   2. Γεώργιος Παπαϊωάννου      
3. Ευστάθιος Περδίκης                                    

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην τοπική κοινωνία από την λήψη της ανωτέρω απόφασης .

     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής : 

Διερμηνεύοντας καθολικά τα αισθήματα των κατοίκων της Αντίκυρας, σας μεταφέρουμε τον εξοργισμό την απογοήτευση αλλά και την αγανάκτησή μας
 εξ‘ αιτίας της βεβιασμένης και ανεξήγητης απόφασή σας σχετικά με  τον Ορισμό μελών Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας για την Τριετία 2012-2014.

Η ενέργειά σας να αποκλείσετε από την σύνθεση του Λ.Τ. Αντίκυρας τους φορείς της πόλης ,προσβάλλει κατάφωρα το δημόσιο αίσθημα και παραπέμπει σε εποχές σκοτεινές που χαρακτηρίστηκαν από μεθόδους του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν’’.
Μεθόδους που γνωρίζοντας τα δημοκρατικά σας αισθήματα ,είμαστε σίγουροι ότι δεν σας αντιπροσωπεύουν .

Οφείλετε να γνωρίζετε πως η δημιουργία των Καλλικράτειων Δήμων δεν σηματοδοτεί την πολτοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Αντίθετα μάλιστα, σεις η Κεντρική Διοίκηση , έχετε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίζεστε την αυτονομία και τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

Το Λ.Τ. Αντίκυρας ανέκαθεν και εξ αντικειμένου αποτελούσε φορέα που έχει σχέση  με την θάλασσα. Πώς είναι δυνατόν στην σύνθεση της διοίκησής του να μην μετέχουν Αντικυραίοι, να μην μετέχουν εκπρόσωποι των επαγγελματιών αλιέων και να τοποθετούνται κάτοικοι γειτονικού τόπου με υψόμετρο  512 μ.

Και πώς να εξηγήσει κανείς το ότι ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, για πρώτη φορά πληροφορηθήκαμε για απόφαση της Διευρυμένης Περιφέρειας που μας αφορά ,όχι από τη θεσμική οδό, κατόπιν προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου όπως γινόταν μέχρι τώρα,  αλλά από τα BLOGS.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι υπάρχει απόφαση του Δημ. Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με αρ. 69/2011 περί : Συστάσεως ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας “ και είναι προς υλοποίηση μέχρι τον Απρίλιο 2011, χρόνος που συμπίπτει με τη θητεία της υπάρχουσας Λιμενικής Επιτροπής.
Η απόφασή μας αυτή βασίστηκε στο Νόμο του “Καλλικράτη” που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείτε .

Επίσης λάβετε υπόψη την αγανάκτηση των κατοίκων σχετικά με την απόφασή σας, αγανάκτηση που σε κάποιες περιπτώσεις σε συνδυασμό και με την γενικότερη αντίδραση του πληθυσμού εξ’ αιτίας των οικονομικών μέτρων ,απειλεί να πάρει μορφές δυναμικές ,για την αντιμετώπιση των οποίων δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το πόσο θα καταστεί δυνατό να αποσοβηθούν δυσάρεστες καταστάσεις .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη τις προτάσεις που έγιναν, το νομικό πλαίσιο συγκρότησης-λειτουργίας του “Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας” και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010, “Καλλικράτης”                                 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-ΟΜΟΦΩΝΑ


Απαιτεί την ανάκληση της ανωτέρω Απόφασης διότι την θεωρεί βεβιασμένη, παράνομη, καταχρηστική, προσβλητική και απορριπτική του γράμματος και πνεύματος του  “Καλλικράτη”.

Η απόφαση πήρε αριθμό :  3 / 2012.
Αφού γράφτηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αντίκυρα 01  /  02  /  2012
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ν. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

γιατι δε λετε στο κοσμο να μαθουν ολοι ποια ειναι τα εξοδα παραστασεως που θα εισπραττουν τα μελη της επιτροπης να μαθουν ολοι οτι το πρασινο λαμογιοκρατος ζει και βασιλευει.κι αν δειτε προσεκτικα 4 απο τα μελη ειναι οι μονιμοι σχολιαστες ανωνυμοι κατα του δημαρχου.παντου τρωνε γιαουρτι κι εδω διοριζονται

Ανώνυμος είπε...

μπρέ γερακούδαινα κι εγώ πασοκ ημουν αλλά τέτοια χάλια.το χειρότερο πασοκ επέλεξες.μας ξεφτίλισες

ΣΥΝΔΗΜΟΤΗΣ είπε...

ΩΡΑΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ.ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 512μ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ,ΘΑ ΣΑΣ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ.ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ....ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ....

Ανώνυμος είπε...

2 Φεβρουαρίου 2012 4:13 μ.μ.
γράφουνε ψεύδη κατά του δημάρχου;
μόνο πράσινο είναι το λαμογιοκρατος;
τα προηγούμενα γαλάζια παιδιά είναι άγιοι και δεν έπερναν έξοδα παραστάσεως;
φοράς γαλάζια γυαλιά και δεν βλέπεις;

Όλοι για την κουτάλα είμαστε...
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις για να μην το φασιστογενικεύουμε.....

Ανώνυμος είπε...

ούτε η αράχωβα ζήτησε λιμενικό ούτε στο δίστομο.παραδεχθείτε όμως ότι στη διοίκηση μπήκε ότι χειρότερο υπάρχει στο δήμο.κοιτάξτε προσεκτικά τα ονόματα.τα πιό σκληρά κομματόσκυλα.

Ανώνυμος είπε...

ΛΑΜΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΟΜΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ 11.42 ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ=ΛΑΜΟΓΙΑ.ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Ανώνυμος είπε...

απανω στον αη γιωργη ειναι στημενα 4 κανονια και κοιτανε κατα προσσακο μερια.δεν δινει το πυρ ομως ακομη ο αρχηγος.κατι περιμενει.ως τ αη γιωργιου θα χουν βαρεσει ομως.4 θυμηθειτε το

Ανώνυμος είπε...

βγαλτε το κεφαλι απ'την αμμο...11-3 υπερ της γερμανιας στη χαγη..... οριζοντια περικοπη 40% και στους μισθους του ιδιωτικου τομεα.... και εσεις περι αη γιωργη, προσσακου, 4 κανονιων και παει λεγοντας, το χαβα σας ......... μεταξυ μας, χεστηκε η φοραδα στ'αλωνι για το τι περιμενετε για τους 4..........