Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος απο το ελεγκτικό συνέδριο για το έργο «Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού»

ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ


ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

02.04.2012


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» .

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 ,  ολοκληρώθηκε και έγινε δεκτό  το αποτέλεσμα του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του φακέλου του έργου του  «Εκσυγχρονισμός των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού  Κέντρου Παρνασσού»που διενεργήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

Ο αναθέτων φορέας του εν λόγω έργου είναι η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
Ο προϋπολογισμός του ήταν 17 εκατ. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και με την προσφερθείσα έκπτωση κατέληξε περίπου στα 15,3 εκατ. Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες η ανάδοχος εταιρεία του έργου θα πρέπει να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: