Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού με απόφαση του ΣτΕΓια όλη τη χώρα, όλα τα θηράματα

Προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού με απόφαση του ΣτΕ
Έπειτα από προσφυγή ζωοφιλικής οργάνωσης κατά της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα θήρας, το ΣτΕ απαγόρευσε προσωρινά το κυνήγι σε όλη την Ελλάδα και για όλα τα θηράματα.
Η πρόεδρος του Ε' Τμήματος του ΣτΕ Αγγελική Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την απόφαση που είχε εκδώσει τον Ιούλιο ο αναπληρωτής υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.

Κατά της υπουργικής απόφασης προσέφυγε στο ΣτΕ η Ζωοφιλική - Οικολογική Ένωση Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η κυνηγετική περίοδος άρχισε πρώιμα στις 20 Αυγούστου και έληξε καθυστερημένα  στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να πλήττεται η πανίδα κατά την αναπαραγωγική περίοδο και να τίθεται σε κίνδυνο η αποδημία πολλών ειδών.Η Ένωση επισήμανε μάλιστα ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα για τις επιπτώσεις της κυνηγητικής περιόδου όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Ακόμα, η Ένωση υποστηρίζει ότι η κυνηγετική περίοδος θα έπρεπε να λήγει την ίδια ημερομηνία για όλα τα είδη, κάτι που δεν συνέβη. Υποστηρίζει επίσης ότι η η υπουργική απόφαση είναι παράνομη, καθώς η κυνηγητική δραστηριότητα κατά τα τέλη του καλοκαιριού και μέχρι 15 Οκτωβρίου συμπίπτει με τον αναπαραγωγικό κύκλο των πτηνών, τόσο των θηρεύσιμων, όσο και των προστατευόμενων, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου αρχίζει η μετανάστευση των αποδημητικών πτηνών.

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη απαγόρευσης της θήρας για τις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Νatura 2000.

Η Ένωση εκτιμά ότι υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και παλαιότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προσωρινή αναστολή της υπουργικής απόφασης ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο ΣτΕ.


 http://news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: