Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Αγώνας δρόμου για την κατάθεση των συνδυασμών - Λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την κατάθεση των συνδυασμών στα Πρωτοδικεία, καθώς η προθεσμία λήγει απόψε τα μεσάνυχτα.
Δε λείπουν οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής καθώς και το κλείσιμο υποψηφίων ακόμα και χθες το βράδυ.
Τα επιτελεία των συνδυασμών σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους ετοιμάζουν τα δεκάδες έγγραφα που απαιτούνται ανά περίπτωση για τους φακέλους που θα κατατεθούν στα Πρωτοδικεία.
 Ο αγώνας δρόμου που γίνεται αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει συγκέντρωση πολλών εγγράφων προκειμένου όλα να είναι έτοιμα ως την Κυριακή.
Από το πρωί της Δευτέρας το βάρος πέφτει στα Πρωτοδικεία που αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα έγγραφα και να ανακηρύξουν συνδυασμούς και υποψήφιους ως τις 3 Μαΐου.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανακήρυξη των συνδυασμών προβλέπει τα εξής:
Από το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 συνάγεται ότι η ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγματος, και οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, που ανακηρύσσουν τους υποψήφιους συνδυασμούς, έχουν τον χαρακτήρα διοικητικών πράξεων.166
Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 γίνεται από το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 3ης Μαΐου 2014.
Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:

• Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων
• Τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, καθώς και το μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης

• Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο.
• Εάν το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο συνδυασμός εμπίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου167
• Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των υποψηφίων
• Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση.
Ο προτεινόμενος συνδυασμός είναι νόμιμος, εφόσον:
• Έχει συνταχθεί κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις Παραγράφους 2.1. και 2.2. ανωτέρω168
• Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα
• Περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών

• Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τους οποίους ο συνδυασμός δηλώνει υποψηφίους
• Περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων
• Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμό των μελών του συμβουλίου
• Περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και εκλέγουν τριμελή συμβούλια
• Περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα υποψήφιο σε τριμελές συμβούλιο τοπικής κοινότητας
• Πληρούνται oι ποσοστώσεις των υποψηφίων από τα δύο φύλα, με την επιφύλαξη της παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση.
Νόμιμος είναι ο συνδυασμός ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει υποψήφιο εκπρόσωπο τοπικής Κοινότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: