Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Αναβάλλεται η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου ΔΑΑ

 

Για λόγους ανωτέρας βίας αναβάλλεται η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου ΔΑΑ