Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Η εσωτερική υποτίμηση οδηγεί σε αφανισμό τους εμπόρους

Η εσωτερική υποτίμηση  όπως εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν έφερε την πτώση των τιμών όπως είχε σχεδιαστεί. Το θεώρημα που έλεγε ότι αν κόψεις τους μισθούς θα πέσουν οι τιμές, αποδείχτηκε παιδαριώδες.
Στην πράξη όταν κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκε η αγοραστική δύναμη έκλεισαν μαγαζιά. Αν είχαμε δέκα μαγαζιά στην πόλη μας που πουλούσαν ρούχα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης δεν οδήγησε στην πτώση των τιμών στα 10 μαγαζιά αλλά οδήγησε τα 4 από αυτά. Αυτό έγινε διότι ανταγωνισμός και εσωτερική υποτίμηση δεν πάνε μαζί. Όπως αντίστροφα  όταν  την προηγούμενη περίοδο δόθηκαν χρήματα στην αγορά, είχαμε πρωτίστως αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας και τα 6 καταστήματα με ρούχα έγιναν 10.

Η εσωτερική υποτίμηση λοιπόν απότυχε γιατί προϋποθέτει εσωτερική κοινωνική συνοχή και κατ αναλογία όχι νεοφιλελεύθερες ή φιλελεύθερες κοινωνίες, αλλά κρατικό παρεμβατισμό και αγορανομικό έλεγχο τιμών, ώστε να επιβιώσουν και οι  μαγαζάτορες καταργώντας τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.
Βεβαίως πέρα από τα ιδεολογικά, πρακτικά όλο αυτό σημαίνει ότι ακόμη και νέα μείωση της αγοραστική δύναμη να γίνει  δεν θα φέρει πτώση των τιμών αλλά  θα οδηγήσει σε χιλιάδες νέα λουκέτα

 http://papaioannou.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: