Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τον Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

                                                    


Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τον Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020


Σε  συνέχεια της 1ης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας για την περίοδο 2014-2020 και με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών και τη διαμόρφωση στη συνέχεια του στρατηγικού προγραμματισμού ανά θεματικό στόχο, σας καλούμε να διατυπώσετε τις θέσεις σας πάνω στα  βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα για  την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2014-2020)σύμφωνα με το συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΠαρακαλούμε για την αποστολή των απαντήσεων σας έως την Παρασκευή 12.10.2012. Επιθυμητή η αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην διεύθυνση stereaellada@mou.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: