Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Αναπτυξιακό συνέδριο στη Στερεά για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ξεκίνησε η διαβούλευση στην Στερεά για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι προτάσεις που συνέταξαν εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκαν σήμερα στο αναπτυξιακό συνέδριο που διοργάνωσε η περιφέρεια στα Καμένα Βούρλα.
Ο υφυπουργός ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς, που άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, τόνισε ότι για να αναπτυχθεί η περιφέρεια θα πρέπει να εγκαταλείψει τα παραδοσιακά μοντέλα και να στραφεί στους τομείς της καινοτομίας και της εξειδίκευσης. Ο περιφερειάρχης, Κλέαρχος Περγαντάς, κατήγγειλε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και ζήτησε να εξελιχθεί ο θεσμός της αιρετής περιφέρειας ώστε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στη διαχείριση κονδυλίων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: