Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΔΑΑ στις 22/11/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    ΔΙΣΤΟΜΟ 18/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                                       Αρ. Πρωτοκόλλου: 10290

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σοφία Φωτίου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
      Π Ρ Ο Σ

                                                            -Τον κ. Δήμαρχο
                                                            -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                            -Τα Συμβούλια των Δημ. Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας
                                                            -Τον Προϊστάμενο της Οικ. Υπηρεσίας
                                                            -Τον Προΐστάμενο της Τεχν. ΥπηρεσίαςΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ. 40/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 4ο: Επιβολή ΤΑΠ στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 102.603,94€ από τακτική κατανομή μηνός Οκτωβρίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήσεως εταιρείας VODAFONE για τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης χώρου στη θέση ΜΠΑΡΔΑΝΗ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Προσαρμογές σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: Γ. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ}
Θέμα 8ο: Άρση απαλλοτρίωσης του ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε. Αράχωβας στο Ο.Τ. 51α σε ιδιοκτησία Οικονομοπούλου-Μπουρδάκου Φοίβης-Γεωργίας, Γεωργίου Παπαγγελή και Δημητρίου Καφέ. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 9ο: Άρση απαλλοτρίωσης του ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε. Αράχωβας στο Ο.Τ. 61α σε ιδιοκτησία Χριστόπουλου Παναγιώτη. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 10ο: Άρση απαλλοτρίωσης του ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε. Αράχωβας στο Ο.Τ. 51α σε ιδιοκτησία Χριστόπουλου Γεώργιου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 11ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για το ταξίδι του κ. Δημάρχου στις Βρυξέλλες για τη συνάντηση των αιρετών των Ελληνικών Ορεινών Δήμων με θέμα «ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020». {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύρου Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια: