Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Αλλάζουν όλα στην πληρωμή φόρων

Όλες οι αλλαγές - Πώς θα πληρώσετε τις οφειλές

Αλλάζουν όλα στην πληρωμή φόρων Μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους φορολογούμενους τη στιγμή που, για ακόμη μία φορά, αλλάζουν όλα στον τρόπο πληρωμής φόρων καθώς από την 1η Ιανουαρίου διαφοροποιούνται οι εκκαθαρίσεις αλλά και οι πληρωμές.
Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα καθώς ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης, το ποσό φόρου που θα προκύπτει θα βεβαιώνεται άμεσα στον φορολογούμενο και εκείνος με την ταυτότητα οφειλής θα μπορεί άμεσα να πληρώνει το ποσό είτε με δόσεις, είτε ολικά.

Μια από τις αλλαγές είναι πως δεν αναγνωρίζονται λάθη. Πώς μεταφράζεται αυτό; Αν κάποιος κάνει δήλωση ΦΠΑ και την καταθέσει και στη συνέχεια διαπιστώσει κάποιο λάθος θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό και μετά να κάνει διόρθωση.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές δεν γίνονται στα γκισέ των εφοριών αλλά στις τράπεζες. Επίσης όσοι χρησιμοποιούν το e-banking θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για βεβαιωμένες οφειλές. Συγκεκριμένα για δηλώσεις ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Παρακρατούμενων Φόρων, Ειδικών Φόρων και Τελών, που υποβάλλονται από 1/1/2014, η πληρωμή γίνεται μέσω βεβαιωμένων οφειλών και όχι μέσα από τις ειδικές εφαρμογές που είχαν φτιάξει οι τράπεζες.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση προς τους φορολογούμενους για το νέο τρόπο πληρωμής.
«Αγαπητέ Φορολογούμενε,

Από την 01/01/2014 και εφεξής, έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α'/26-07-2013). Η πιο σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο Νόμος και επηρεάζει άμεσα τη συναλλαγή του πολίτη με τη Φορολογική Διοίκηση είναι το γεγονός ότι από 01/01/2014 αποσυνδέεται η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή του φόρου (ολικά ή σε δόσεις όπου προβλέπεται), δεδομένου της παρ. 1 του άρθρου 31 που αναφέρει, ότι: "άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης".

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης (εκτελεστός τίτλος), το ποσό φόρου που προκύπτει βεβαιώνεται άμεσα στον φορολογούμενο.

Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της "Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.)", στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. μέσω ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Από τα παραπάνω πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με την υποβολή - οριστικοποίηση της δήλωσης - εφόσον είναι χρεωστική - βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του.

Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων - μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με την μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους γίνεται με την υποβολή. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δε γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-bαnking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Προσοχή! Για δηλώσεις Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Παρακρατούμενων Φόρων, Ειδικών Φόρων και Τελών, που υποβάλλονται από 1.1.2014, η πληρωμή γίνεται μέσω Τ.Ο ,(Βεβαιωμένες Οφειλές)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: