Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Δεκάδες ανίκανοι, πολιτικάντιδες φιλοδοξούν να γίνουν Δήμαρχοι

Άλλος για …δημαρχοπεριφερειάρχης; Βούρ στον…πατσά της…εξουσίας!

Η ρευστή πολιτική κατάσταση τους οδηγεί στη “σιγουριά” των δημοτικών, από το αβέβαιο …. βουλευτιλίκι. Στο μεταξύ “μπουκάρουν” σε επιχειρηματίες για να εξασφαλίσουν και την “αναγκαία”…ρευστότητα!
@. Η.­..ρευ­στό­τη­τα και η.­..ρευ­στή πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση, εί­ναι δυ­ο “έν­νοι­ες” που α­πα­σχο­λούν δε­κά­δες η ε­κα­τον­τά­δες φι­λό­δο­ξους πο­λι­τι­κούς ή κα­τά φαν­τα­σί­α πο­λι­τι­κούς αυ­τή την πε­ρί­ο­δο!
@. Δεν μπο­ρούν να.­..κοι­μη­θούν!
@. Τεί­νουν χεί­ρα βο­ή­θειας σε γνω­στούς και .­..πο­λι­τι­κούς φί­λους, προ­κει­μέ­νου να ι­κα­νο­ποι­ή­σουν τις δι­κές τους φι­λο­δο­ξί­ες!
@. Λες και οι .­..άλ­λοι εί­ναι υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να τους βο­η­θή­σουν!
@. Έ­τσι ό­μως έ­χει “στη­θεί” τό­σα χρό­νια το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα.
@. Τώ­ρα ό­μως αλ­λά­ζουν πολ­λά.­.­.!
@. Έ­τσι κά­τι .­..τύ­ποι που εμ­φα­νί­ζον­ται ως “γεν­νη­μέ­νοι” για .­..πο­λι­τι­κοί, έ­χουν τρε­λά­νει κό­σμο και κο­σμά­κη.
@. Η κα­τά­στα­ση αυ­τή.­..εν­τεί­νε­ται ό­σο μπαί­νου­με στην τε­λι­κή ευ­θεί­α για τις Δη­μο­τι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές της 25ης Μα­ΐ­ου 2014!
@. Μα­ζί με τις Ευ­ρω­ε­κλο­γές!
@. Έ­χει ση­μα­σί­α.­.­.!
@. Ποι­οί εί­ναι ό­μως ό­λοι αυ­τοί που φι­λο­δο­ξούν να ε­ξα­σφα­λί­σουν για μια.­.. 5ετία μι­σθό και .­..δό­ξα;

@. Εί­ναι πρώ­ην και νυν Βου­λευ­τές.
@. Εί­ναι πρώ­ην .­..τσόν­τες σε ψη­φο­δέλ­τια Ε­θνι­κών Ε­κλο­γών.

@. Εί­ναι “βο­λε­μέ­νοι” σε Δι­οι­κη­τι­κές Κρα­τι­κές θέ­σεις κα­τά το πα­ρελ­θόν, οι ο­ποί­οι αν­τί να .­..α­πο­λαύ­σουν την “πο­λι­τι­κή” τους .­..σύν­τα­ξη, (α­φού
οι πε­ρισ­σό­τε­ροι δεν εί­χαν έν­ση­μα ή εί­χαν α­πο­σπα­σθεί α­πό τη δου­λειά που εί­χαν έν­ση­μα και συν­τα­ξι­ο­δο­τή­θη­καν), φι­λο­δο­ξούν να συ­νε­χί­σουν ως.­.. Δή­μαρ­χοι!
@. Εί­ναι.­..γό­νοι πλου­σί­ων που θέ­λουν οι μπαμ­πά­δες να δουν τα.­.. βλα­στά­ρια τους Το­πι­κούς Η­γέ­τες!
@. Τι έ­χει ό­μως αλ­λά­ξει και στρέ­φον­ται τώ­ρα στην Το­πι­κή Αυ­το­δι­οί­κη­ση;
@. Μα η.­..ρευ­στή πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση!
@. Πρώ­τα θέ­λα­νε να γί­νουν βου­λευ­τές!
@. Τώ­ρα βλέ­πουν πως με 6 ή 7 κόμ­μα­τα στη βου­λή δεν έ­χουν μέλ­λον.­..
@. Α­πό την άλ­λη οι.­..το­πι­κές ε­ξου­σί­ες έ­χουν και πο­λι­τι­κή δύ­να­μη και.­.. ρευ­στό­τη­τα!
@. Έ­τσι έ­χουν αρ­χί­σει τα.­..κα­ραγ­κι­ο­ζι­λί­κια στις.­..γει­το­νι­ές τους!

@. Στο με­τα­ξύ έ­χουν “τρε­λα­θεί” ο­ρι­σμέ­νοι που “κα­τέ­κτη­σαν” .­.­..α­ξι­ο­κρα­τι­κά θέ­ση στην Κρα­τι­κή “μη­χα­νή” για το αν έ­χουν.­..α­συμ­βί­βα­στο ή ό­χι!
@. Εί­ναι βλέ­πε­τε το γε­γο­νός ό­τι δι­α­νύ­ου­με το 3μηνο πριν τις ε­κλο­γές.­..
@. Μο­νό που ο Κα­λι­κρά­της έ­χει αλ­λά­ξει τα α­συμ­βί­βα­στο που ξέ­ρα­νε και έ­χουν.­..μπερ­δευ­τεί!
@. Ψά­χνον­ται.
@. Δεν λέ­με ο­νό­μα­τα. Προς το πα­ρόν!
@. Ό­μως οι πε­ρισ­σό­τε­ρο “σί­γου­ροι” έ­χουν προ­χω­ρή­σει και σε α­να­ζή­τη­σή .­.­..ρευ­στό­τη­τας!
@. Έ­χουν γί­νει.­.­.”τσιμ­πού­ρια” σε δι­ά­φο­ρους ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες.
@. Ό­τι φά­με, ό­τι πι­ού­με και ό­τι αρ­πά­ξει ο.­..τσέ­πης μας!
@. Φυ­σι­κά ό­ταν φτά­σου­με στον Α­πρί­λη πε­ρί­που, θα έ­χουν μεί­νει ως
υ­πο­ψή­φιοι ελάχιστοι.
@. Μέχρι τότε όμως θα …χορτάσουμε “υποψηφίους” !
@. Θα παρελάσουν ονόματα και θα γίνουν σκηνές απείρου κάλλους!
@. Βούρ λοιπόν στον…πατσά!

@. Άσε που λόγω Ευρωεκλογών θα παρατήσουν το κόμμα αφού θα πρέπει να κρατάνε τα “προσχήματα” για την ανεξάρτητη παρουσία τους στα Δημοτικά
και Περιφερειακά.
@. Ε ρε…γλέντια!


 http://www.farenews.gr/

3 σχόλια:

εσχατη προδοσια είπε...

εκει στη coca cola το marketing το χουν σπουδασει και το χω ξαναγραψει αυτο.ο προεδρος το κατεχει το αθλημα γι αυτο δεν κατεβαινει υποψηφιος.Ξερει πολυ καλα οτι αν κατεβει την αλλη μερα μολις εκλεγει πρεπει να στειλει στον εισαγγελεα καποια ατομα.που να παει να μπλεκει με αυτα και να φθειρεται.και καθεται στην απ εξω και το ιδιο κανει και ο ξαδελφος του.εχουν τις δουλιες τους κονομανε και δεν φθειρονται με ολα αυτα τα αστεια ονοματα που ακουγονται για υποψηφιοι.κι αν ανεβασει και τον παρνασσο στη γ εθνικη θα ναι ηρωας .ετσι ειναι η ζωη παιδες.μονο που και οι δυο γιαννελαιοι κανουν λαθος σε κατι.μπορει σαν marketing να ναι σωστο αλλα αν αφησουν την κυρια και τον υποτακτικο της να διοικησουν αλλα 5 χρονια θα ναι εσχατη προδοσια.

Ανώνυμος είπε...

Με ποια λογικη σχολιαστη ειναι εσχατη προδοσια που απεχουν αυτοι που στο κατω κατω δεν ζητησαν κερδη_και σ αυτο βαζω και την αδελφη του δημαρχου και τον τεως και τον πανοργια και τον πατσανταρα -και δεν ειναι εσχατη προδοσια το να ψηφιζεις χρονια στην παραλια καποιους που αποδεδειγμενα μπαινουν για την κονομα η στο στειριανθρωπους που λενε δημοσια οτι μπηκαν για το μισθο.

Αγανακτισμένος είπε...

Βγάλτε τις παρωπίδες μερικοί μερικοί... μην δικαιολογείται ελαφρά την καρδία ανθρώπους που: διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα ή πολιτευτές που πήραν παχιές έμμισθες θέσεις σε υπουργεία κ.λ.π.