Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

Ρεύμα από αιολικά, για τα lifts του Παρνασσού

 

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκανε αποδεκτή τη σχετική αίτηση που κατατέθηκε από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΕΤΑΔ.

Πρόκειται για ένα μικρό αιολικό πάρκο ισχύος 1,7MW, το οποίο θα αποτελείται από μόλις δύο ανεμογεννήτριες ισχύος 0,85 MW η κάθε μια, που θα εγκατασταθεί στη θέση Κοντόκεδρος του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού.

Η άδεια για την κατασκευή του έργου, που θα γίνει από την ΕΤΑΔ στην οποία ανήκει σε ποσοστό 100% το project, είναι 25ετής με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 25 χρόνια.

Εδώ έγκειται και το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο έργο αφού το δημόσιο δε συνηθίζει να προχωρά σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κάποια σχέδια για ανάπτυξη του έργου με τη μορφή ΣΔΙΤ. Η επιλογή αυτή πάντως δεν αποκλείεται να υιοθετηθεί στο μέλλον όταν το έργο ωριμάσει προκειμένου τελικώς να προχωρήσει σε φάση υλοποίησης και να βρει χρηματοδότηση. Με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι για την κατασκευή του πάρκου και την αγορά των ανεμογεννητριών θα χρειαστεί ένα ποσό της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, καθώς το χιονοδρομικό είναι ήδη συνδεδεμένο με το δίκτυο μέσης τάσης και δε θα χρειαστούν πρόσθετα έργα σύνδεσης.

Πάντως η περίπτωση του Παρνασσού υπενθυμίζει την αρνητική εμπειρία από αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν στο Χιονοδρομικό του Καρπενησίου. Εκεί από το 1992 λειτουργούσε μια ανεμογεννήτρια ισχύος 400 KW η οποία πλέον λόγω μη συντήρησης έχει εγκαταλειφθεί. Επιπρόσθετα η αναπτυξιακή εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε εξασφαλίσει άδεια παραγωγής ισχύος 12MW με την πρόθεση να προχωρήσει στο διαγωνισμό για την επιλογή επενδυτή, ωστόσο τελικά υπήρξαν αντιδράσεις και το έργο εγκαταλείφθηκε.

Το έργο στον Παρνασσό ωστόσο είναι σημαντικά μικρότερο με πολύ ηπιότερες, έως μηδαμινές, επιπτώσεις για το περιβάλλον και ως εκ τούτου, αν και ακόμη ανώριμο ως έργο, έχει καλύτερες πιθανότητες υλοποίησης.

 http://www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: