Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 1-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    ΔΙΣΤΟΜΟ 25/11/2014
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                                       Αρ. Πρωτοκόλλου: 10189

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σοφία Φωτίου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
      Π Ρ Ο Σ

                                                            -Τον κ. Δήμαρχο
                                                            -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                            -Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
                                                            -Προϊστάμενο Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
                                                                                                              
                                                                                                                                                 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 1η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: 'Εγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ έτους 2015. {Εισηγητής: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ}
Θέμα 2ο: Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων επί τεχνικών θεμάτων {Εισηγητής: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ}
Θέμα 3ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 7.140,00 € για έκδοση άδειας λειτουργίας για το έργο "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ". {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 15.000,00 € για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 12.600,00 € για το έργο "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 500,00 € για προμήθεια φωτογραφικού υλικού-βλιντεο {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.000,00 € για δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης τεχνικού συμβούλου για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοσή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από έσοδα του αρ. 27 ποσού 19.509,69 € με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 290,71 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.000,00 € για αύξηση Κ.Α. από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.000,00 € για αξιολόγηση λειτουργίας υδρομέτρων και καταμέτρησης αυτών Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 12ο: Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε πρώην υπαλλήλους της υπό εκκαθάριση Κ.Κ.Ε.Α.Π.Α. και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 13ο: Απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Καθορισμός τελών διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70 € από ΚΑΠ (ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.415,00 € από ΣΑΤΑ 2014 (9Η ΕΝΤΟΛΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ σε Α.Ε, για την έγκριση του καταστατικού της, για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας με τη μορφή Α.Ε. {Εισηγητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Σύσταση Επιτροπής για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 19ο: Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 20ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τις φοιτητικές εστίες Αράχωβας. {Εισηγητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ}
Θέμα 21ο: Ενημερώσεις-ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  


Γιαννέλος Ευστάθιος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τι έγινε ρε στο χθεσινό συμβούλιο; Ο δήμαρχος σαν άλλος Βούδας δεν μιλούσε καθόλου και μόνο ο Συνδικάλας έκανε σωστή αντιπολίτευση.