Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 16η Μαΐου 2012 στις19:30


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28                                                  Δίστομο  11  Μαΐου  2012
32005  ΔΙΣΤΟΜΟ                                                                          
Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063                                   Αρ. πρωτ. :    4189
E-MAIL : info@daa.gov.gr    

                       
                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                  1) Τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας                                                   
                                                       κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
                                                  2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους

                                                  3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων

                                                  4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας         


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Τετάρτη 16η Μαΐου 2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο : Οικονομικός απολογισμός δαπανών εορτασμού «Το Πανηγυράκι του Αϊ Γιώργη» στην Αράχωβα (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 2ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.

Θέμα 3ο : Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας α) με ποσό 38.222,92 € από κατανομή Α΄ τετραμήνου 2012 και β) με ποσό 59.837,01 € υπόλοιπο κατανομής 2011.


Θέμα 4ο : Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας με 50.000,00 € σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (Οικονομική Υπηρεσία).

 Θέμα 5ο :  Αποδοχή ποσού 43.893,60 € έτους 2012 για Προμήθεια Συστημάτων Απολύμανσης Υδάτων - Δεξαμενών και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).Θέμα 6ο : Αποδοχή ποσού 75.786,82 € έτους 2012 για Αξιοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Έργα Βελτίωσης Υπαρχόντων και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδότησης 20.918,57 € από ΥΠΕΣ αποκλειστικά για μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 8ο : Αύξηση του Κ.Α. 006154.999 με τίτλο «Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» με ποσό 2.000,00 € από το αποθεματικό (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 9ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εορτασμού πανηγυριού Αγίου Νικολάου στο Δίστομο (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 10ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εορτασμού πανηγυριού Αναλήψεως του Κυρίου στην Αντίκυρα και την Παραλία Διστόμου (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 11ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 12ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση   17/12 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).

Θέμα 13ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Τοπικής Κοινότητας Στειρίου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση  24/12 Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου).

Θέμα 14ο : Αντικατάσταση κας Αθανασίας Αργύρη, μέλους Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). (Οικονομική Επιτροπή).

Θέμα 15ο : Έγκριση της 23/2012 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» (Οικονομική Επιτροπή).

Θέμα 16ο:  Έγκριση της 37/2012 απόφασης Δ.Α.Α. Α.Ε. του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δήμαρχος).

Θέμα 17ο:  Έγκριση της 14/2012 απόφασης Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (κα Β. Ζώη).

Θέμα 18ο:  Παραίτηση – αντικατάσταση κας Λιλίκας Τρομπούκη, μέλους Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.(κα Β. Ζώη).

Θέμα 19ο:  Αλλαγή σύστασης Δ.Σ. Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 20ο : Έγκριση της 2/2012 απόφασης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (κος Ι. Μίχος)

Θέμα 21ο : Έγκριση της 4/2012 απόφασης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (κος Ι. Μίχος)

Θέμα 22ο : Επιστροφή ποσού 155.177,00 € για την απόσβεση Δανείου για την επανασύνταξη της αρ. 2/2002  πράξης αναλογισμού λόγω προσκύρωσης τακτοποίησης και ρυμοτομίας για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους και την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Αντίκυρας Βοιωτίας (κος Ι. Μίχος).

Θέμα 23ο : Γενική ενημέρωση και σχετική απόφαση για ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΚΚΕΑΠΑ) (Ι. Μίχος)

Θέμα 24ο : Συμμετοχή του Δήμου στα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (Δήμαρχος).Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Χαράλαμπος Φ. Ληξουριώτης

7 σχόλια:

ΤΣΑΟΥΣΑ είπε...

Θέμα 18ο: Παραίτηση – αντικατάσταση κας Λιλίκας Τρομπούκη, μέλους Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.(κα Β. Ζώη).

Θέμα 19ο: Αλλαγή σύστασης Δ.Σ. Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Πρόεδρος Δ.Σ.)


αυτή-αυτή -αυτή είναι δημαρχία
όλοι τους να φύγουνε να μείνει η σοφία

γειά σου γιαννάρα δήμαρχε που τήρησες τις υποσχέσεις

δεν το περίμενα ποτέ τόσο να ξεπέσεις

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣΣ είπε...

“Ο Θάνατος μιας Ιδέας”.
ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Ή ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΞΩ. ΑΜ ΣΤΑ ΛΕΓΕ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑ ΜΟΥ
Το σκοτεινό σημείο του κ. Πατσαντάρα, ήταν ο στενός κύκλος του οικογενειακού του περιβάλλοντος , που τότε πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να του δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

Οι δεσμεύσεις πάρθηκαν από τον ίδιο, σε ανοιχτή συγκέντρωση περίπου 30 ατόμων, με απόλυτα συγκεκριμένες ερωτήσεις από εμάς και απόλυτα συγκεκριμένες απαντήσεις από τον ίδιο. Άρα δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο πλέον και ήμασταν όλοι έτοιμοι να δώσουμε σάρκα και οστά σ’ αυτό που είχαμε οραματιστεί για το νέο Δήμο

Στη συνέχεια ενώ απαξίωσε σχεδόν όλους τους ανθρώπους που τον ανάδειξαν, συμμετείχαν μαζί του στις εκλογές και στάθηκαν δίπλα του από την αρχή, διαγράφοντάς τους από το χάρτη της Α.Ε.Π ( γιατί μάλλον δεν του ήταν χρήσιμοι στα νέα του σχέδια ), ΞΕΧΑΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ την ανοιχτή προσωπική υπόσχεση- δέσμευση του ίδιου για το οικογενειακό του περιβάλλον και τους πέριξ αυτού, μοιράζοντας θέσεις και αρμοδιότητες, με την δικαιολογία ότι είναι απαραίτητοι ( όπως ήταν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές ).
ΗΘΙΚΗ και ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ που ήταν τα βασικά εργαλεία της Α.Ε.Π , μας άφησαν χρόνους πολύ γρήγορα, μοιράζοντας τις εργασίες του Δήμου σε συγγενείς, ξαδέλφια και ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ανθρώπους. Το sait του Δήμου έχει γεμίσει με αναθέσεις, μοίρασμα θέσεων ευθύνης σε ημέτερους, προσλήψεις ειδικών συμβούλων για τη θέση της γραμματέως, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και κάθε λογής απόφαση που θυμίζουν Δημοτική αρχή τριτοκοσμικής χώρας με κατοίκους απροσάρμοστους και ηλίθιους. Όλα αυτά έχουν την κάλυψη του νόμου και αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται κάτι από λάθος χειρισμό ή χωρίς να το καταλάβει κάποιος, λόγω της πολυπλοκότητας που έχει ο νόμος, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ του αντικειμένου ώστε τα βήματα να είναι προσεκτικά προς αποφυγή κάποιων ποινικών ευθυνώνΟι Δημοτικοί σύμβουλοι της Α.Ε.Π , χωρίς αρμοδιότητες, έχουν γίνει άβουλοι ψηφοφόροι αποφάσεων ενός πολύ στενού κέντρου ελέγχου ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ που κάνουν κουμάντο μέσα στο Δήμο, που άλλοτε τους λοιδορούν, άλλοτε τους παραμυθιάζουν και άλλοτε τους στέλνουν στα δικαστήρια γιατί τόλμησαν να πουν τη γνώμη τους.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και πολλών ακόμα πράξεων και συμπεριφορών καταλήγουν στο συμπέρασμα να θεωρώ (προσωπική άποψη), ότι μετά από ένα χρόνο θητείας στο Δήμο Δ.Α.Α.Σ ο κ. Πατσαντάρας ΖΥΓΙΣΤΗΚΕ – ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ και ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΣ ως προς τις αρχές, τους κανόνες, το ήθος και τις θέσεις της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλία

το κανταρι είπε...

η ιδεα του αλμπανη εχει απο καιρο πεθανει
και στο θανατο εχει παρασυρει
τον συνδυασμο της ευαγγελιας
που εχει γινει σουρωτηρι.
η ζυγαρια του αλμπανη
καπου γερνει καπου χανει
φταιει ο ερωτας το στειρι
θα θερισει οτι σπειρει.
λοιδορουν παραμυθιαζουν
τετοιοι συμβουλοι μας ταιριαζουν
κι αν ο χαρης τους ζυγισει
το κανταρι θα τους φτυσει
γιατι κανουνε παπαρα
τα θεματα του πατσανταρα.
δεν τους χρειαζεται η δημαρχεια
αφου εχει το νικο και τη σοφια.

Ανώνυμος είπε...

πολύ κακόγουστα και άτεχνα τα 'στοιχάκια' σου 'κανταρι'. αγνοείς βασικούς κανόνες γραφής. αφού λοιπόν δεν σε πάει το άθλημα, πες ότι έχεις να πείς με απλό τρόπο!!!!!!!!

Α, μήπως να σε προτείνουμε για το νόμπελ λογοτεχνίας?

κυρια προεδρου είπε...

και κυρια προεδρου προεδρε΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ΠΩ ΠΩ τους αγορασαν ολους

ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ είπε...

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΑΚΡΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ.ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ,ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ,ΜΠΑΧΑΛΟ,ΣΥΝΝΑΛΑΓΕΣ,ΓΛΥΨΙΜΑΤΑ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ,ΠΟΥΛΗΜΑΤΑ.ΠΡΟΒΛΕΠΩ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΥΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ.ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ,ΖΑΚΚΑΣ,ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Θ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Ο ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ.ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΑΡΟ.ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ.Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ

ΛΕΟΝΤΙΟΣ είπε...

συμφωνω με τον 1.46.τα μισα απ οσα ειπε ο σταθης ναναι αληθεια την δημαρχια την διοικει μια λαιλαπα.χειρουργηστε τους.με ποιους πηγες εμπλεξες σταθη μου.με ποιους.στα λεγα.