Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ψηφοφόρος για τη διαδικασία σήμερα

Πιο απλή  είναι η διαδικασία ψηφοφορίας στον β΄ γύρο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, καθώς δεν υπάρχουν σταυροί και οι ψηφοφόροι, θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο υποψηφίων.
Η ψηφοφορία, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, θα αρχίσει την Κυριακή στις επτά το πρωί και θα λήξει στις επτά το βράδυ.

Τα απαραίτητα έγγραφα
Οι ψηφοφόροι επιβάλλεται να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριό, ή την άδεια οδήγησης, ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Εάν κάποιος ψηφοφόρος δεν περιλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο και δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να απευθυνθεί στον δήμο, ή την κοινότητα, όπου είναι γραμμένος και να ζητήσει πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια.
Ψηφίζουν όλοι οι δημότες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας, που από την 1η Ιανουαρίου του 2011 θα αποτελούν έναν δήμο.
Ακόμη όλοι οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, είναι 18 χρόνων και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου, ή της κοινότητας, όπου κατοικούν ή κατοικούσαν (έως και τις 31 Αυγούστου του 2010)
- Για τις Περιφέρειες.
Για τις περιφέρειες ψηφίζουν όλοι όσοι θα ψηφίσουν και για τους δήμους εκτός:
- Από τους πολίτες άλλων κρατών - μελών της ΕΕ.
- Τους ομογενείς.
- Τους νόμιμους υπηκόους των τρίτων χωρών.
Δεν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν:
- Οι κάτοικοι του εξωτερικού.
- Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
- Όσοι διαμένουν, την ημέρα της ψηφοφορίας, σε απόσταση μεγαλύτερης των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα, όπου ψηφίζουν και έχουν εφοδιαστεί με την ειδική βεβαίωση (χιλιομετρική απόσταση) από τον δήμο της περιοχής τους.
Για το πού ακριβώς ψηφίζουμε, ενημερωνόμαστε από:
- Το δήμο, όπου κατοικούμε.
- Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ypes.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: