Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Εχθρική προς την επιχειρηματικότητα η Ελλάδα


Ως την πλέον εχθρική προς την επιχειρηματικότητα χώρα χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεση «Επιχειρηματικότητα με μία ματιά 2011» (Enterpreneurship at a Glance 2011), καθώς εντοπίζει ανελαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την επιχειρηματική δράση. Επίσης, αναφέρει ότι το 60% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας δουλεύει σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τον κανόνα στην Ελλάδα, καθώς ξεπερνούν το 96% του συνόλου. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις παράγουν δυσανάλογα μικρή προστιθέμενη αξία,
 υπογραμμίζει την μεγάλη εμπλοκή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι είμαστε μάλλον έθνος επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μετανάστες δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη χώρα μας, η παρουσία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) είναι αμελητέα, ενώ η εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τους επιχειρηματίες είναι μάλλον αρνητική.

Εμπόδια στην επιχειρηματικότητα
Στην έκθεση, ο διεθνής οργανισμός κατατάσσει την Ελλάδα στην χειρότερη θέση για την έναρξη μίας επιχείρησης, καθώς θεωρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες ιδιαίτερα επαχθείς και τοποθετεί τη χώρα μας στην τελευταία θέση σε σύνολο 30 κρατών (με την Ισπανία και την Τσεχία να ακολουθούν).
Το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται ο ΟΟΣΑ είναι οι αδειοδοτήσεις, η εγγραφή της περιουσίας, η πρόσβαση στον δανεισμό, η προστασία των επενδυτών, η πληρωμή φόρων, το διασυνοριακό εμπόριο, η εφαρμογή και τήρηση συμβολαίων και συμφωνιών, το κλείσιμο μίας επιχείρησης, η απασχόληση εργαζομέων και η πρόσβαση στην ενέργεια.
Επίσης, ο ΟΟΣΑ μετρά και τα διοικητικά βάρη στην κατηγορία των start up επιχειρήσεων, όπου η χώρα μας καταλαμβάνει την έκτη θέση από το τέλος (οι χειρότερες επιδόσεις ανήκουν στην Κίνα, το Μεξικό και τη Χιλή).

Πρωτιά στις μικρές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει και μία ακόμη πρωτιά: Την μεγαλύτερη αναλογία μικρών επιχειρήσεων (1-9 εργαζόμενοι) σε ολόκληρο τον διεθνή οργανισμό, η οποία ξεπερνάει το 96% και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην σχετική κατάταξη. Παρόμοιο προφίλ διαθέτουν η Αυστραλία, το Μεξικό, η Πολωνία και η Τσεχία, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Ιαπωνία, η Ιρλανδία, η Κορέα και η Σλοβακία, όπου οι πολύ μεγάλες, οι μεγάλες και οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κανόνα.
 http://www.trelokouneli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: