Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΑΝΤΙ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΕΛΟΣ

Μεγαλύτερο διάστημα του εργασιακού βίου υπό καθεστώς ανασφάλειας, ελαστικό ωράριο και μισθούς κάτω και από τη συλλογική σύμβαση φέρνει η συμφωνία του υπουργείου Εργασίας με την τρόικα για το μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα...
 προχωρήσει σε τρεις νέες ρυθμίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν έλθει χθες στο φως. Οι ρυθμίσεις αφορούν σε:

1. Επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου: Θα μπορούν να ανανεωθούν τρεις φορές και για διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα τρία χρόνια. Σε περίπτωση που είτε ξεπεράσουν τα τρία έτη, είτε τις τρεις ανανεώσεις, τότε θεωρείται ότι ο εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σύμβασή του μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

2. Ελαστικοποίηση του ωραρίου: Οι ώρες εργασίας μπορούν να αυξάνονται κατά δύο ώρες ημερησίως και συνολικά για έξι μήνες το χρόνο, με αντίστοιχη μείωση σε άλλη χρονική περίοδο. Αυτό θα μπορεί να γίνεται ακόμη και με συμφωνία του εργοδότη με "ένωση προσώπων", αποτελούμενη από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων της επιχείρησης όταν απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους και το 15% όταν απασχολεί μέχρι 20 εργαζόμενους. Επίσης, θα μπορεί να προβλέπεται από την επιχειρησιακή σύμβαση ή να υλοποιείται κατόπιν συμφωνίας του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση ή το συμβούλιο των εργαζομένων.

Το υπουργείο σημειώνει ότι οι επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις μπορούν να καθορίζουν άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

3. Μείωση μισθών για τους νεοπροσληφθέντες 18-25 ετών: Προβλέπει την πρόσληψη των νέων με συμβάσεις διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές έως 20% χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην "απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" και όσοι εργάζονται υπό αυτό το καθεστώς θα έχουν πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της ρύθμισης θα πρέπει να μην έχουν προχωρήσει κατά τους τελευταίους τρεις μήνες σε μείωση προσωπικού, αλλά ούτε και να κάνουν απολύσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτών των συμβάσεων.
Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί σε μείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους αλλά ούτε και να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων. 
http://fimotro.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: