Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δ.Α.Α την Δευτέρα 17η Οκτωβρίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28                                                  Δίστομο  12  Οκτωβρίου 2011
32005  ΔΙΣΤΟΜΟ                                                                          
Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063                                          Αρ. πρωτ. :    8209        
E-MAIL : info@daa.gov.gr    

                       
           


                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                            1) Τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας                                                   
                                                                                                κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
                                                            2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους

                                                            3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων

                                                            4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Οκτωβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:


Θέμα 1ο : Αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Διστόμου (Εκκαθαριστής)

Θέμα 2ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας» (Δήμαρχος)

Θέμα 3ο : Έγκριση Ο.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας» (Δήμαρχος)

Θέμα 4ο : Αποδοχή και Κατανομή ποσού 20.123,62 € έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 5ο : Αποδοχή και Κατανομή ποσού 25.927,73 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 6ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή Υδρονομέων Άρδευσης (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 7ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για απόδοση εισφορών κράτησης μισθοδοσίας Υπαλλήλων (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη ανάλυσης υδάτων Αγίου Ισιδώρου (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή εξόδων κίνησης Μηχανικών Τεχνικής Υπηρεσίας (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη μεταφοράς μαθητών με Σχολικό Λεωφορείο (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 11ο  : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου για πολιτογράφηση στον ομογενή DEDE SPIRO  (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 12ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Α.Ε. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ για Συμμετοχή στην Επιτροπή  Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Δ.Σ.)

Θέμα 13ο : Ενημέρωση για μίσθωση Λατομείου ΜΑΡΜΑΡΩΝ σε Δημόσια Δασική έκταση στη θέση «ΤΡΙΑ ΡΕΜΑΤΑ» Δ.Ε. Διστόμου (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 15ο : Έγκριση της μελέτης για το  έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 16ο : Έγκριση της μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 17ο : Αίτηση του Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ για αποκατάσταση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Διστόμου (Μπούρας Ν.)

Θέμα 18ο : Βελτίωση στροφών στον Εθνικό Δρόμο Λιβαδειάς – Αράχωβας στα σημεία Ζεμενό και Εμπόριο ξυλείας Φιλίππου (Μπούρας Ν.)

Θέμα 19ο : Άρση αντιρρήσεων για την χωροθέτηση του Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΑΨΑΛΑ» στο Δίστομο (Μπούρας Ν.)

Θέμα 20ο : Ορισμός Ορκωτού Λογιστή στην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 21ο : Σύμβαση και αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για κατάρτιση φακέλου για την απόκτηση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας έργων 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ) (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 22ο : Σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των δελτίων είσπραξης οφειλών προς τους οφειλέτες του Δήμου, καθώς και την είσπραξη αυτών από τις θυρίδες των Ταχυδρομικών καταστημάτων, μέσω της υπηρεσίας Ταχυπληρωμής (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 23ο :  Ενημέρωση σχετικά με την συνάντηση των ξενοδόχων και εστιατόρων για το τέλος Παρεπιδημούντων και τον φόρο επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 24ο : Υπολογισμός προστίμων για την καταβολή του τέλους διαμονής Παρεπιδημούντων από τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 25ο : Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε Σταυλικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 25/1975 (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 26ο : Μεταφορά στο Κοινοτικό Κατάστημα Στειρίου μιας Υπηρεσίας του Δήμου (Πάστρας Ι.)

Θέμα 27ο : Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης  Μεταναστών (Δήμαρχος)

Θέμα 28ο : Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Αράχωβας για καθεστώς ιδιοκτησίας Σφαγείων Αράχωβας (Δήμαρχος)

Θέμα 29ο : Εξέταση υπόθεσης αμφισβητούμενου Δημοτικού χώρου στον Εγκάρσιο (Αικ. Σύρου)

Θέμα 30ο : Μετατόπιση δρόμου εντός οικοπέδου για μετεγκατάσταση του Συνεταιρισμού στον Ελαιώνα (Τεχνική Υπηρεσία).

Θέμα 31ο  : Συνοδός των  μαθητών του Στειρίου που μετακινούνται με λεωφορείο (Γ. Χήνας)

Θέμα 32ο : Διάφορες αιτήσεις:
              Α. Παροχές νερού – αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Διστόμου
              Β. Παροχές νερού – αποχέτευσης Τοπικής Ενότητας Στειρίου
              Β. Παροχές νερού Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας
              Γ.  Για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχωβας.
              Δ.  Για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Ενότητα Στειρίου.

     
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Ευστάθιος Γιαννέλος


Υ.Γ. : Εάν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επιθυμούν διευκρινήσεις, διότι δεν είναι δυνατόν να σταλούν όλα τα έντυπα που αφορούν τα παραπάνω θέματα, μπορούν να επικοινωνούν με τον γραμματέα του Δ.Σ. κ. Λιάσκο Νικόλαο στο τηλ. 22673-50103 ή απευθείας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  κ. Γιαννέλο Ευστάθιο στο τηλ. 210-6381801 (ώρες γραφείου)

29 σχόλια:

κουκουρας είπε...

αυτος που υπογραφει την προσκληση θα ειναι εκει αραγε:γιατι οι κακες γλωσσες λενε στο κουκουρα οτι ανεμισε πανια

Ανώνυμος είπε...

μακάρι να ανέμιζε πανιά ,να σωθεί ο δήμος ολάκερος....αλλά θα το κάνει για να μην τον φάνε οι Διστομίτες

Ανώνυμος είπε...

θα χασει η βενετια βελονι και ειχα και μια σκασιλα!!!

παρτσος είπε...

ευσεβεις ποθοι διστομιτων και μιας κυριας στην αντικυρα.προεδρε τραβα μπροστα.πεθαμενοι ειναι ολοι.κι αν το φαντομ δεν απαλλαγει απο την ,,,συγκεβερνητισσα απολατον και βαλε λενα στο τιμονι.

ΣΟΥΛΑΤΣΑΣ είπε...

οσο ο καιρος περναει

τοσο πιο πολυ ποναει.

οτι κι αν λετε στην πλατεια
παλι σταθης τα ηνια

εφιαλτης σε καμποσους

με εκεινους τους ξακοσους,


τετοιες μερες περσινες
σας επηραμ τισ εκλογες

τωρα βριστε συνεχως
να σας φυγει ο καημος


διστομιτης δημαρχο δεν θα βγει
σε ετουτη η ζωη


γραψτε σχολια πικρα
στον προεδρο υβριστικα

το πολυ πολυ να μας τη δωσει
και να γινουμε χιλιοιεξακοσιοι


ΠΡΟΕΔΡΕ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΒΡΟΥΤ είπε...

δευτερα 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ ΡΩΤΑΕΙ.ΠΟΙΟΣ ΝΙΚΗΣΕ .Ο ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΛΕΝΕ.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΡΩΤΑΕΙ.ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΛΟ.ΠΡΟΕΔΡΕ ΜΗΝ ΚΟΛΩΝΕΙΣ.Ο ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΣΤΕΙΡΙ

HΛΙΟΣ είπε...

Είναι σκληρή η πραγματικότητα και αβάσταχτη για αυτούς που καλούνται να την υπερασπιστούν. Πως να υπερασπιστείς μια Δημοτική Αρχή που παραπαίει, που δεν μπορεί να λύσει ούτε τα πιο απλά ζητήματα, που παρανομεί, που είναι ασυντόνιστη, που είναι ηθικά ξεπεσμένη; Όσο ιντερνετικό στρατό και να επιστρατεύσεις, όσο και να χλευάσεις τον αντίπαλο, όσο και να θέλεις να δημιουργήσεις έριδες μεταξύ των χωριών, όσο και να θέλεις να παρουσιάσεις τον Πρόεδρο, ήρωα και ηγέτη, όσο και να θέλεις να κάνεις τον Πατσαντάρα Δημαρχάρα, η πραγματικότητα δείχνει την αλήθεια του πράγματος. Οι πολίτες του ΔΑΑ γνωρίζουν την ανικανότητα, ζουν καθημερινά την ανυπαρξία, την εγκατάλειψη, την μικρότητα αυτών που τάχα είναι εκεί για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Τώρα πια ο κόσμος σας γνωρίζει, σας ζει καθημερινά. Γιατί δεν κάνετε μια βόλτα στις πλατείες, στα στέκια και τα καφενεία των χωριών, να ακούσετε τι γνώμη έχουν για την Δημοτική Αρχή; Κατεβείτε από το ¨βουνό¨ αν μπορείτε, σφυγμομετρήστε την κοινή γνώμη και μετά το σοκ, κάνετε τον σχεδιασμό σας για την επόμενη πενταετία, επιστρατεύστε όποιο στρατό θέλετε, ποντάρετε σε όποιο πρόσωπο θέλετε. Αυτό το σχήμα, με την όποια παραλλαγή του, είναι καταδικασμένο! Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την καινούρια ιδέα, όταν έχει έρθει η ώρα της! Γιατί όλα στη ζωή, πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Το κρίμα είναι ότι οι επόμενοι, θα πρέπει να πρασινίσουν την καμένη γη που θα παραλάβουν!
Και όσο για την καταγωγή του νέου Δημάρχου, εσείς εκεί πάνω, μπορείτε να ανησυχείτε.
Από αυτό που φοβάστε δεν γλιτώνετε!

ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ είπε...

ΗΛΙΕ, ΤΡΕΛΑΝΕ ΤΟΥΣ. ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ. ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΦΙΛΕ.

Ανώνυμος είπε...

μεγαλε ηλιε πρασινοφρουρε.την ωρα που ολη η ελλαδα σε φτυνει εσυ τον χαβα σου.πρασινα αλογα και φουμαρα.για κοιτα εσυ λιγο στις πλατειες τι λενε για τα κομματα και πες μας.φιλε :ηλιε εισαι ενα απομειναρι μιας ξεπεσμενης εποχης.οσο για την καταγωγη του επομενου δημαρχου δεν θα ναι απο το διστομο οχι γιατι οι διστομιτες δεν αξιζουν αλλα γιατι κατι σαν εσενα σπερνουν την διχονοια.πανηγυριζατε οταν κλεψατε!!!!!!!!!!1 τ ονομα,πανηγυρισατε οταν κλεψατε το σχολειο!!!!στις εκλογες δεν θα πανηγυρισεις ποτε ποτε ποτε ηλιεεεεεεεεε

Ανώνυμος είπε...

ΑΒΡΟΥΤ ολο για στρατο μιλατε,αλλα λετε αλλα υπονοειτε.αλλα ευχαριστουμε πολυ δεν θα ξαναπαρουμε...απο τα φρουτα σας...ειναι αγουρα, ξινα,ανωρυμα,για να φτιαξουν ενα ομορφο,και δημιουργικο κηπο...για να το γευτουν οι πολιτες...

Ανώνυμος είπε...

ΕΔΥΣΕΣ ΗΛΙΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΣΟΚ ΝΔ,δεν υπαρχουν πια.θελουμε νεους να πιασουν τα ηνια των πολεων μας.περα απο προσωπικα συμφεροντα.μορφωμενους,αξιους,δραστηριους,να εχουν δυνατο λογο,να διεκδεικουν,να πολεμουν με το λογο τους για τα χωρια μας.βγαλτε τις παρωπιδες,τα πραγματα αλλαξαν.θελουμε πολεμιστες,απο ολα τα χωρια,γιατι μη γελιομαστε ολα αυτα η αραχωβα τα εχει και η αντικυρα.το στερι ομως και το διστομο ΓΙΑΤΙ;

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΗΛΙΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΛΟ,ΤΗΝ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΟΥΣ.ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΑΜΕ.ΚΙ ΑΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΥΣΚΕΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΚΡΙΝΟΥΜΕ. Ε Σ Υ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ.ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΜΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΣΕΝΑ.ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΕΙΝΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ.ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΜΑΓΚΑΣ ΕΙΣΑΙ.ΑΙΝΤΕ ΜΩΡΕ ΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ειναι κανεις εδωωω;;;; υπαρχει δ.αρχηηηηη;;;δεν βλεπουμε κανεναν,δεν ακουμε κανεναν.ειναι η δ.αρχη του ΚΑΝΕΝΑΣ.

ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ είπε...

ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΕΣ.ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ.ΚΑΙ ΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΣ.ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΕΣΕΙΣ.ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.ΠΗΓΑ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

Ανώνυμος είπε...

ανωνυμε 2.11μ.μ.τι μας λες;αφου και ο πατσανταρας πισω απο τη ΝΔ κρυφτηκε.ειδικα και στο στειρι πηρε ολους τους νεοδημοκρατες,εσυ λες πως βγηκε;και παλι βγηκε με μια ανασα,απο τη βαγγελιω.αλλα τη νικη του την εδωσε η αντικυρα.

Ανώνυμος είπε...

εχει δικιο ο τυμπανιστης οι μονοι εντιμοι και σωστοι ειναι μονο απο την αραχωβα.πως θα ειμαστε ενωμενοι φιλε τυμπανιστη με τετοια μυαλα;
ευθυνες που βρωμαει ολος ο δημος και ολο το χωριο ποιος εχει;
ευθυνες που ο δημαρχος σαμποταρεται απο τους αλλους τους δικους μας ποιος εχει; Η μαριω από τα κουκουρα;
που δεν μιλαει για τιποτα κανενας συμβουλος απο την αραχωβα μας τιμαει αυτο;
ε οχι φιλε δεν εχεις δικιο. εμεις οι αραχωβιτες τελικα ειμαστε οι μονοι που φταιμε για αυτη την κατασταση
και αν δεν τραβηξουμε κανενα αυτι το μελλον μας στο αυριο δεν θα ειναι καλο.

κηπερ είπε...

Ο δημαρχος παιζει χωρις αντιπαλο.αντιπολιτευση ανυπαρκτη.οι δελφινοι δεν υπαρχουν γιατι ο προεδρος εχει τη δουλεια του και δεν ειναι τρελλος να την παρατησει. ο παραλιας ξερει οτι μεχρι εκει και η ξανθια ξερει οτι δεν το εχει.αρααααααα μονος του παιζει το φαντομ.ε παει στο διαολο ενα γκολ θα βαλει

Ανώνυμος είπε...

εμεις στην αραχωβα εχουμε δυνατα ατομα. τι να πουν αυτοι οι κακομοιρηδες οι στειριωτες,που δεν εχουν κανεναν.αυτα τα παιδια ειναι αφαντα εντελως.οσο για το διστομο αστα να πανε αστα...

Ανώνυμος είπε...

τοσο πολυ αγαπη εχετε συναμεταξυ σας;[οι συμβουλοι] τον δημαρχο ποιος τον στηριζει;ολο δολοπλοκιες πισω απο την πλατη του.ντροπη σας γιατι τον στηριζουν οι εχθροι του και οχι εσεις...ολοι ξερουν οτι ειναι μονος του..μηπως εχετε μπερδεψει εσεις οι συμβουλοι ποιος ειναι ο δημαρχος;ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

ανων.9.02.π.μ.αφου τους καταλαβατε κι εσεις στην αραχωβα τους στειριωτες συμβουλους μας,τι να πουμε κι εμεις εδω στο στειρι;;;;

Ανώνυμος είπε...

ο δημαρχος μονος του,για ολα αυτα φταινε οι κακοι και συνομοτες συμβουλοι στην αραχωβα και...και...ποιος συμβουλος ηξερε οτι θα βαλει υποψηφιοτητα με τη ν.δ ΚΑΝΕΙΣ ποιος οτι θα την κοπανγε απο το στειρι ΚΑΝΕΙΣ ,ποιος για την αναθεση στην αντικυρα ΚΑΝΕΙΣ αρα λοιπον η τριαδα των γλυφτων κι ο τσοπανης παψτε να παιρνετε γραμμη απο την παραλια κι αφηστε τον ερμο μπας και θυμηθει τι ελεγε προεκλογικα

ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑ είπε...

κυριοι της αντιπολιτευσης για να σας εκθεσουν ζωντανα και για να μην φανει στον κοσμο η αναποτελεσματικοτητα τους και οτι εχουν γινει κομματια σαν παραταξη πλειοψηφιας ανημποροι να προσφερουν στον τοπο, ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΜΕΝΕΙ.
Θα φανει πεντακαθαρα η κάθε λογης σκοπιμοτητα. ερχονται γρηγορα οι εκλογες και θα μπει ο κάθε κατεργαρης στον παγκο του.
συγκεντρωθειτε.
π.χ 26ο θεμα.κλπ.
δεν εχετε δικαιωμα να ειστε κατωτεροι των περιστασεων.

Ανώνυμος είπε...

Καντε εν τεστ.παρτε ενα μαγνηστοσκοπημενο συμβουλιο και να χετε την υπομονη να το ακουσετε και να μετρησετε ολο.αποτελεσμα.απο την συμπολιτευση ο δημαρχος μιλαει 20%(και συνηθως ειναι ανημερωτος), ο μιχος 30% (και μονο γι αντικυρα και μονο οταν εχει δικιο,γατα ο χοντρος) και το υπολοιπο ο γιαννελος ο οποιος βγαζει το φιδι απο την τρυπα και επειδη το αθλημα το κατεχει οταν δει οτι εχει γινει καμια γκαφα σηκωνει τους τονους,δημιουργει ψευτονταση, καιτο καλυπτει.οι υπολοιποι μουγγα στη στρουγγα.στην αντιπολιτευση ο αλλος γιαννελος κι η φουντα ειναι οι μονοι που ακουγονται .οι υπολοιποι συνηθως ουρλιαζουν με την βαγγελιω να κανει τσιγαρο εξω.για την ελασσονα αντιπολιτευση διαβαζει καμια σελιδα απο το ριζοσπαστη και παει λεγοντας.αυτη ειναι η εικονα κυριοι.

Ανώνυμος είπε...

ανων.12.23.μμ. ποσο μιλανε οι διστομιτες και οι στειριωτες;μηπως τους στελνουν στο περιπτερο να αγοραζουν καραμελες;ετσι κιαλλιως μονο αυτο ξερουν να κανουν..

ΖΛΑΠ είπε...

ΒΡΕ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΡΩΙΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΙ ΤΟ F.
ΣΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΓΚΑ .

Ανώνυμος είπε...

ο ζακας εχει σταθερη σταση η ευαγγελια ειναι στα χαμενα

ΤΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥ είπε...

ΟΙ ΒΑΖΕΛΟΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΦΤΑΙΕΙ ΜΙΑ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΙΑ Ο ΤΖΙΓΓΕΡ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ.ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΤΟΥΣ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,Ο ΜΙΧΟΣ.ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ.ΚΟΥΒΑΛΗΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ,ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ,ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΓΡΙΑ ΓΙΑ ΓΡΙΑ,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Χ Α Σ Α Ν Ε.ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ.ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙΖΟΥΝ.ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

G7 είπε...

ΤΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΑΘΑΚΙ...
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ .ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ.
ΧΤΕΣ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΤΗΝ Α.Ε.Π
ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ.ΠΑΜΕ ΓΙΑΛΛΑ;