Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Φραγή για την «κόκκινη λάσπη» στον Κορινθιακό Κόλπο


 Φραγή για την  «κόκκινη λάσπη»  στον Κορινθιακό Κόλπο

Σε άμεσο και πλήρη σφράγισμα του σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας προχωρά προληπτικά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε πιθανή και μελλοντική δυνατότητα διοχέτευσης της ιλύος – της λεγόμενης «κόκκινης λάσπης»  του βωξίτη -στην στην θάλασσα, ενώ οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς. Αυτό ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας  μετά τους περιβαλλοντικούς έλεγχου; πραγματοποιήθηκαν το  ‘α 15θήμερο του Ιανουαρίου 2012, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.  σχετικά με τη διάθεση της ερυθράς ιλύος. Οπως ανακοινώθηκε κατά τον διενεργηθέντα  έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

1.                  Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 4 φιλτρόπρεσσες ιλύος προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση της ιλύος σε πλήρη παραγωγή του εργοστασίου.

2.                  Έχει τοποθετηθεί φραγή μεταξύ της δεξαμενής που συλλέγονταν η ιλύς για να διατεθεί στον Κορινθιακό κόλπο και της αντλίας που οδηγούσε αυτή στο αντλιοστάσιο πριν τη διάθεση.

3.                  Ο αγωγός που μέχρι την 31-12-2011 χρησιμοποιούνταν για την διάθεση της ιλύος στην θάλασσα, από 01-01-2012 χρησιμοποιείται μόνο για την διάθεση του διηθήματος που προκύπτει από την αφυδάτωση της ιλύος πριν την χερσαία απόθεσή της, (όπως προβλέπεται)..

Και συνεχίζει η ανακοίνωση με την λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων: «Παρ’ όλα αυτά η αντιπεριφέρεια και προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα απόρριψης ιλύος στην θαλάσσια περιοχή, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, θα σφραγίσει άμεσα και τελείως τον σχετικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Επιχείρησης, για να αποκλεισθεί κάθε πιθανή και μελλοντική δυνατότητα διοχέτευσης της ιλύος στην θάλασσα, ενώ οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: