Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Τι αλλάζει στη χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος

Αλλάζουν όλα από εφέτος στη διαδικασία χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ και αυτό γιατί πλέον δεν θα χορηγείται από τις εφορίες. Επίσης, οι φοιτητές ότι δικαιολογητικά είναι να καταθέσουν αυτό θα το πράξουν στις Διευθύνσεις Φοιτητικής Μέριμνας που βρίσκονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που σπουδάζουν.


Με κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου που πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για να ισχύσει, καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.
Πλέον το ποσό των 1.000 ευρώ θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) οι οποίες θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις των δικαιούχων από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.

Ωστόσο τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν οι φοιτητές είναι αρκετά και χρόνος για την υποβολή τους είναι η 31η Μαρτίου. Πάντως μέχρι να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ οι φοιτητές δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο,στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής για το στεγαστικό επίδομα είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

- Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία δικαιούχου

- Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή. Ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους, ενώ για πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης: Ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 30.000 € συν 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του ενός

- Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή φωτοτυπία του λογαριασμού

- Αντίγραφο τελευταίου Ε9: Τα συνολικά τ.μ. κατοικιών να μην ξεπερνούν τα 200 - εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές κάτω των 3.000 κατοίκων

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικία φοιτητή

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου ότι δεν έχει εισπράξει το επίδομα δεύτερη φορά το ίδιο έτος

- Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας φοιτητή (πρέπει να διαμένει σε άλλη πόλη από την πόλη κύριας κατοικίας του).

Δεν υπάρχουν σχόλια: