Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

.Προσπάθεια να ενταχθεί το κόστος των ζωοτροφών στον ελάχιστο συντελεστή ΦΠΑ,
δηλαδή στο 6%, που θα προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καταβάλλει το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τόνισε ο υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας,
στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων.
Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων έθεσαν ζητήματα, που αφορούν το κόστος των
ζωοτροφών, την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τους ελέγχους στην
αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων, την προστασία της φέτας από παράνομες
ελληνοποιήσεις, τη δημιουργία ειδικού αναπτυξιακού ΤΕΜΠΜΕ για τους
κτηνοτρόφους, κ.ά.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για
τις λύσεις, που προωθεί το υπουργείο, καθώς και για τα θέματα, που αφορούν τον
κλάδο.
"Σχετικά με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, είναι έτοιμο το
νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ, που θα δίνει οριστική λύση στο θέμα", υπογράμμισε ο κ.
Δριβελέγκας, ενώ ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ότι στο νέο
νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ για την Πολιτική Γης προβλέπεται ότι θα δοθούν εκτάσεις
για καλλιέργεια και σε κτηνοτρόφους, με σκοπό τη μείωση του κόστους των
ζωοτροφών.
Επίσης, γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του
κτηνοτροφικού κλάδου (αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, επενδυτικός νόμος, κ.ά), πέραν αυτών που
προβλέπονται στο "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 Αλέξανδρος
Μπαλτατζής", όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, οι επενδύσεις στη μεταποίηση, κλπ.
"Θα έχουμε τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για την
προώθηση των θεμάτων της κτηνοτροφίας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, μεταξύ
άλλων, είναι η σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία θα συμμετέχουν
κτηνοτρόφοι και μεταποιητές, ενώ βασική επιδίωξή μας είναι και η
συμβασιοποιημένη παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων", κατέληξε ο υφυπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: