Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

Ο Κωστας Λεράντζης σχολιάζει το άρθρο του Αντίκυρα blog για το αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Ισιδώρου


Antikyra κάνω αυτή την παρέμβαση διότι θεωρώ χρέος μου να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία και να αποκατασταθεί η αλήθεια για το χρόνο εκκίνησης του έργου και τους πραγματικούς συντελεστές του, τους οποίους εσύ για τους δικούς σου λόγους παραποιείς.
      Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα, το ΤΜΗΜΑ Ι - Εξωτερικά Λιμενικά έργα όπου αφορά την κατασκευή μόλου μορφής Ταφ με τον προς το πέλαγος βραχίονα παράλληλο περίπου προς την ακτή και το ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Εσωτερικά Λιμενικά έργα με την ανάπλαση της του χερσαίου χώρου του λιμένος.
      Η μελέτη για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Εσωτερικά Λιμενικά έργα έγινε με μέριμνα του ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4β με Ανάδοχο Μελετητή τον κ. Ηλία Μέργο το 1996 και εγκρίθηκε με την Δ4/150/7/Φ7/Μ-Α/21-6-96 βάση της οποίας επιτρεπόταν η επίχωση του Αιγιαλού για να είναι εφικτή η Ανάπλαση της παραλίας.
      Τον Μάιο του 2002 έγινε η Εξομοίωση της Ζώνης Λιμένα στις Θέσεις Βράχος & Α.Β.Κ. Αντίκυρας στον Άγ. Ισίδωρο, Εξομοίωση η οποία επέτρεπε στο Λιμενικό Ταμείο την εκτέλεση διαφόρων έργων εντός της Γραμμής Παραλίας.
      Η διάδοχη Κοινοτική κατάσταση ( Πρόεδρος κ. Αρκάδης Ι. ) έχοντας λοιπόν σαν βάση τα παραπάνω κατάφερε να χρηματοδοτήσει το έργο εντάσσοντας το στο Γ΄ΚΠΣ ως Αλιευτικό Καταφύγιο Αγ. Ισιδώρου Κοινότητας Αντίκυρας, εκπονώντας την μελέτη επίσης από το γραφείο του Κου Μέργου για το ΤΜΗΜΑ Ι - Εξωτερικά Λιμενικά έργα  το 2004.
      Στα όσα διαδραματίστηκαν κατά την φάση της εκτέλεσης των εργασιών δεν θα αναφερθώ αφού η κρίση μου θα είναι υποκειμενική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαστρέβλωση γεγονότων θα μείνει αναπάντητη.
     
     
          ΛΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: