Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

                     Το γραφείο του Αντιπεριφεριάρχη μας έστειλε το παρακάτω

                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Λιβαδειά 22/3/2012

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 67
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ       
        ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                      ΠΡΟΣ:
Ταχ. Διεύθυνση  :  Φίλωνος 35 – 39                          ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας     :  321. 00  Λιβαδειά
 Τηλέφωνο           :  2261029036  
 Φαξ                     :  2261089054                              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Πληροφορίες      :  Μεταξάς   Αλέξ.                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                                                                                                            -Γραφείο Περιφερειάρχη
                                                                                                                                                            - Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
  Υψηλάντη 1
  351 00 Λαμία


Σχετικά:1.   Ν 33852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
 Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α’/2010)
2.   Ν 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας
(ΦΕΚ 102/Α’/2002)
3.   Σχέδιο ¨ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ¨
4.   Εγκ. 1215/22-2-2012 Γ.Γ.Π.Π.- (Πυρκαγιές)
Καλείσθε σε σύσκεψη του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την
 Πέμπτη  29  Mαρτίου  2012  και ώρα 11:00π.μ, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Φίλωνος 35 – 39, Λιβαδειά), με θέματα:

1.    Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο 2012.
2.    Σχεδίαση και Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων, που έχουν σχέση με την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών
Η παρουσία σας  κρίνεται απαραίτητη

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                


                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: