Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Η κατάθλιψη της κρίσης "χτυπά" νέους και έγγαμους

Εκτός από την τσέπη των Ελλήνων, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και την ψυχική του διάθεση, με τα ποσοστά κατάθλιψης να έχουν πάρει την ανιούσα.
Στην τελευταία τριετία, το ποσοστό επικράτησης ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου για ένα μήνα σημείωσε αύξηση της τάξεως του 4,9%. Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό, από 3,3% που ήταν το 2008 έφτασε στο 8,2% το 2011.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από εισήγηση της επίκουρης καθηγήτριας ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρίνας Οικονόμου, με θέμα "Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης", που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου συνεδρίου με τίτλο "Βιοψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις στην ιατρική πράξη", το οποίο διοργανώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη από τη Γ' Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ.

Το 2008, σύμφωνα με την Μαρίνα Οικονόμου, οι προγνωστικοί παράγοντες της μείζονος κατάθλιψης συμβάδιζαν με την κλασσική επιδημιολογία της νόσου, ενώ το 2011 αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είχαν τα άτομα μικρότερης ηλικίας και οι έγγαμοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάστηκαν όλα τα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού.
Από έρευνες που επικαλείται προκύπτει ότι ακόμη και για όσους εργάζονται, η εργασιακή επισφάλεια και ο φόβος απώλειας της εργασίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικότερες αιτίες κατάθλιψης από την ίδια την ανεργία, καθώς το άγχος της ανεργίας μετασχηματίζεται συχνά σε καταθλιπτικό επεισόδιο.
"Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν τη σύνδεση ανάμεσα στο χαμηλό εισόδημα και τις απορρέουσες οικονομικές πιέσεις με τις αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης. Από τις οικονομικές πιέσεις, η μείωση του εισοδήματος, η ανεργία και η οικονομική δυσχέρεια αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, με την παρουσία οικονομικών οφειλών και αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας στη συσχέτιση οικονομικής δυσχέρειας και κατάθλιψης.
Εκτός από τους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες, ο φόβος, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον ως ψυχολογικές κατασκευές που συνδέονται με οικονομικές παραμέτρους μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων", επισημαίνει.

 http://news247.g

Δεν υπάρχουν σχόλια: