Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου ΔΑΑ απαντά στην διαμαρτυρία της κ. Γρανιτσιώτη


 Θεωρώ δικαιολογημένη την ένσταση της αντιπολίτευσης, αλλά η πληθώρα τυπικών γραφειοκρατικών θεμάτων μας επέβαλλε μια μικρή καθυστέρηση δεδομένης και της απουσίας της γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Χάρις στην προσπάθεια του Δημοτικού Υπαλλήλου, Νικόλαου Λιάσκου ετοιμάσαμε σήμερα Δευτέρα, θεματολογία και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την κα Γρανιτσιώτη (την οποία ευχαριστώ για την κατανόηση της) το Δημοτικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί κανονικά.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28           32005  ΔΙΣΤΟΜΟ                                    
  Δίστομο   1 Ιουλίου 2011
                                                                        Αρ. πρωτ. :  5199 

Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063                 

E-MAIL : info@daa.gov.gr                           

           

                                                                                                Π Ρ Ο Σ                                                            1) Τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας                                                    

                                                                                                κ. Ιωάννη Πατσαντάρα

                                                            2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους                                                            3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων                                                            4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 6η Ιουλίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού 15.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Attica bank για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού 10.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας «ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε» για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 3ο : Αποδοχή ποσού 5.000,00 € οικονομική ενίσχυση από Γερμανική Πρεσβεία για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 4ο : Αποδοχή ποσού 600,00 € οικονομική ενίσχυση από ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ Ε.Π.Ε για εκδηλώσεις εορτασμού επετείου 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 5ο : Αποδοχή ποσού 3.000,00 οικονομική ενίσχυση από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για εκδηλώσεις εορτασμού Αναλήψεως του Κυρίου στην Αντίκυρα και την Παραλία Διστόμου. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 6ο : Αποδοχή ποσού 2.500,00 οικονομική ενίσχυση από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για ηλεκτροδότηση της παραλίας του Αγίου Νικολάου. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 7ο : Αποδοχή
ποσού 46.800,00 από ΣΑΤΑ (Πολιτική Προστασία) και τροποποίηση Προϋπολογισμού. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 8ο : Μεταφορά 369.696,73 € από λογαριασμό πρώην Δήμου Αράχωβας στην Alpha bank στον λογαριασμό του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στην Εθνική Τράπεζα. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 9ο: Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 10ο: Έγκριση  πληρωμής  δαπανών  εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ Σ. ΖΗΣΗ» και παράταση εργασιών για 5 ημέρες. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 12ο : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ» και παράταση εργασιών για 15 ημέρες. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 13ο : Ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λόγω παραίτησης των Θωμά Γιαννέλου και Χαράλαμπου Ληξουριώτη  του Ιωάννη. (Δ.Σ.)Θέμα 14ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του Χαράλαμπου Ληξουριώτη  του Ιωάννη, ως μέλους του Δ.Σ. στην Κοινωφελή  Επιχείρηση του Δήμου. (Δ.Σ.)Θέμα 15ο : Αλλαγή επωνυμίας της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σε «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας». (Δ.Σ.)Θέμα 16ο: Ορισμός μέλους επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ λόγω συνταξιοδότησης  του Γεωργίου Λίτσου. (Δ.Σ.)Θέμα 17ο: Ορισμός επιτροπής για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου. (Δ.Σ.)Θέμα 18ο : Ορισμός 3 τακτικών & 3 αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (Δ.Σ.)Θέμα: 19ο :Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στην Τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε». (Δ.Σ.)Θέμα 20ο : Ορισμός υπαλλήλων που ασχολήθηκαν  κατά το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους.Θέμα 21ο : Κατανομή  ποσού 98.079,50  € στα Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών Σταθμών για λειτουργικές δαπάνες. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 22ο : Κατανομή ποσού 30.185,42 € έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 23ο : Κατανομή ποσού 1.056,00 € για αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 24ο : Κατανομή ποσού 25.966,68 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 25ο :  Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. με δύο στύλους & εγκατ/ση δύο Φ.Σ. προς τον χώρο αναψυχής και την πλαζ «Άγιος Νικόλαος» από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 2.200,22 €». (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 26ο :  Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. με τρεις  στύλους & εγκατ/ση τριών  Φ.Σ. πλησίον οικίας κ. Τρόκα Δημητρίου στην Δ.Κ. Στειρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 3.300,34 €». (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 27ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση – Ηλεκτροδότηση ταχυδιυλιστηρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 22.578,99 €. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 28ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση Δ.Φ. με δύο στύλους & εγκατ/ση δύο Φ.Σ. προς τον χώρο αναψυχής και την πλαζ «Άγιος Νικόλαος» από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 2.200,22 €. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 29ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου Επέκταση Δ.Φ. με τρεις  στύλους & εγκατ/ση τριών  Φ.Σ. πλησίον οικίας κ. Τρόκα Δημητρίου στην Δ.Κ. Στειρίου από ΔΕΗ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ποσού 3.300,34 €. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα  30ο : Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στις ανάλογες εφημερίδες. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 31ο : Άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Μπούρα και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 2 και Ο.Τ 6 (Απόφαση 8/11 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 32ο : Αποδοχή της Β2 φάσης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Διστόμου. (Απόφαση 11/11 της Εκτελεστικής Επιτροπής ). (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 33ο : Έγκριση Σχεδίου : ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (Απόφαση 4/11 της Εκτελεστικής Επιτροπής ).Θέμα 34ο Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2010-2011 (Απόφαση 17/11 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).Θέμα 35ο : Μελέτη συντήρησης κλειστού Γυμναστηρίου Διστόμου. (Απόφαση 14/11 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).Θέμα 36ο : Έγκριση κανονισμού Καθαριότητας Δημοτικής Κοινότητας Αραχώβης (Απόφαση 39/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 37ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Αραχώβης) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση 49/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 38ο : Παραγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους πρώην Δήμου Αράχωβας (Απόφαση 52/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 39ο : Καταγγελίες σχετικές με το Δημοτικό πάρκινγκ  Αράχωβας και  πλάτος πεζοδρομίου αυτού (Αποφάσεις 53,55 και 56/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 40ο : Καταγγελία κατοίκων Αράχωβας για καταπάτηση Δημοτικού χώρου  (Αποφάσεις 31 και 54/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 41ο : Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης Αράχωβας (Αποφάσεις 33,35,36,37 και 51/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 42ο : Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης στο Λιβάδι Αράχωβας (Απορριπτική απόφαση 34/11 Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας).Θέμα 43ο : Αίτηση Σταυράκου Ευσταθίας για μείωση δημοτικών τελών εποχικής επιχείρησης  στην Αράχωβα.Θέμα 44ο : Οικονομική Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής ενότητας Στειρίου για τον εορτασμό 15ης Αυγούστου 2011 Κοίμησης της Θεοτόκου. (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου)Θέμα 45ο : Ασφαλής λειτουργία Παιδικής Χαράς Αγίου Νικολάου Στειρίου. (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου)Θέμα 46ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου  ως συμπράττοντος φορέα σε συνεργασία με τον φορέα απασχόλησης ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ στην ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με κωδικό 42, αριθμ. πρωτ. 1.8005/οικ.6.1493/09.06.2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  (Δήμαρχος)Θέμα 47ο : Ενημέρωση μετά από απαίτηση της κυρίας Γρανιτσιώτη για τα εξής θέματα:

α)  Καταστατικό ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης -  εργαζόμενοι σ΄ αυτή και σε ποια φάση βρίσκεται η λύση της επιχείρησης της Αντίκυρας.

β)  Βοήθεια στο Σπίτι.

γ)  Επιτροπές Διαβούλευσης – Ποιότητας Ζωής.

δ)  Εκδηλώσεις Πανηγυράκι Αράχωβας, Ανάληψης Αντίκυρας – Άσπρων Σπιτιών, επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944 στο Δίστομο.

ε)  Λειτουργία Παιδικών χαρών (προσωπικό – ειδικότητες) προγραμματισμός του επόμενου έτους.

στ)  Πρόσληψη ειδικής συνεργάτιδας.

ζ)  Εργαζόμενοι Δήμου.

η)  Σταθμός εναέριων ρύπων.

θ)  Α.Τ.Μ. Εθνικής Τράπεζας.Θέμα 48ο : Ενημέρωση σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον Τουριστικών Πρακτορείων και εταιρειών του Ισραήλ για την περιοχή μας. (Δήμαρχος)Θέμα 49ο : Ψήφισμα για την συγχώνευση Νοσοκομειακών μονάδων.Θέμα 50ο : Διάφορες αιτήσεις.Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευστάθιος Γιαννέλος

42 σχόλια:

ΑΝΩΝΥΜΟΣ είπε...

ΑΦΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΧΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/7 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ; ΜΗΠΩΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΄ΖΗΤΗΜΑΤΑ΄ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ή ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;

ΑΥΤΗΚΟΟΣ είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΓΙΝΕ ΤΕΤΟΙΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ 3 ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΣΑΤΟΙ -ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙ Ο ΜΙΧΟΣ-ΕΙΠΑΝ ΣΟΦΙΑ Η ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΜΙΑ Η ΩΡΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΚΤΥΠΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΣΤΙΣ 12.

ΑΥΤΗΚΟΟΣ είπε...

ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ.ΑΝ ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟΓΚ ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

3o mati είπε...

Κυρια Γρανιτσιωτη η περιοδος προσαρμογης εχει ηδη τελειωσει για την Δημοτικη Αρχη.

Την αλλη φορα -γιατι θα υπαρξει και αλλη φορα-να μην εχετε τηλεφωνικη συνεννοηση με τον κυριο Προεδρο του Δ.Σ αλλα αμεση αναρτηση καταγγελιας στο διαδικτυο και μη παρουσια της αντιπολιτευσης στο Δ.Σ.

Υπαρχει δεν υπαρχει κανονισμος λειτουργιας Δ.Σ για τον Προεδρο του, ενα και το αυτο ειναι.

Κυρια Γρανιτσιωτη εχει δικαιωμα το Συμβουλιο μιας Τοπικης Κοινοτητας να παρει αποφαση για παραγραφη η ρυθμιση οφειλων απο χρηματικους καταλογους ; Πρωην Δημου Αραχωβας (θεμα 38 του Δ.Σ);

Ειναι Δημοτικο Συμβουλιο αυτο με 50 θεματα;

Κυρια Γρανιτσιωτη σχετικα με την προσληψη ειδικης συνεργατιδας του κυριου Δημαρχου διαβαζω στην αναρτηση του Δημου ότι θα παρεχει συμβουλες και θα διατυπωνει εξειδικευμενες γνωσεις σε θεματα οργανωσεις και διοικησης Ο.Τ.Α π.χ προγραμματα χρηματοδοτησεων, γενικα θεματα λειτουργιας που απασχολουν τις οργανωτικες μοναδες του Δημου και τον Νομικων Προσωπων αυτου. Αν δεν κανω λαθος η προσλαμβανομενη εχει τιτλο σπουδων ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ!!!!!!

Κυρια Γρανιτσιωτη εγινε καταγγελια του Δημου Δ.Α.Α στην εφημεριδα ‘’Ριζοσπαστης’’ για παρατυπιες του Δημου σε εργαζομενους ‘’ατομα με ειδικες αναγκες’’στην Αντικυρα.(όχι δεδουλευμενα,όχι ασφαλιστικες εισφορες εργαζομενων κ.λ.π) ;

Κυρια Γρανιτσιωτη μαζι με τους συνεργατες σας, πρεπει να τους βγαλετε στην σεντρα γιατι η περιοδος προσαρμογης εχει ηδη τελειωσει για ολους.

3ο mati

Ανώνυμος είπε...

3 ματι εισαι παντελως ασχετος.

ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ είπε...

Πενήντα θέματα σε ένα ΔΣ; Θα το μεταδώσω πανελλαδικά στα blog, για να δουν πόσο έξυπνοι και δουλευταράδες είσαστε εδώ στον ΔΑΑ. Για καλό και για κακό, πάρτε οι σύμβουλοι μαζί σας κολατσιό, νερά και κανένα σεντόνι. Σε δύο – τρεις μέρες θα έχετε τελειώσει. Προεδράρα, έγραψες πάλι!! Όλα τα γελοία από εσένα προέρχονται. Θαυμάστε τον!! 50 θέματα χα, χα, χα, χα, χα…….
Ορέ και λίγα σου σέρνει ο ΗΛΙΟΣ και οι άλλοι.

ΤΗΛΕΜΠΟΥΓΑΤΣΑ είπε...

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!!!!

ΣΤΑΘΗΣ είπε...

θα ειναι ζωντανο το δημοτικο συμβουλιο σαν τα γιαουρτακια φαγε
θαχει πλακα θα παωωωωωωωωωωωωωωωω

Ανώνυμος είπε...

Κύριοι πολύ λόγος για τον πρόεδρο, που νομίζω τα κάνει επίτηδες για να ασχολούμαστε μαζί του. Είναι δυνατόν 50 θέματα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, η μήπως γίνετε εσκεμμένα για να μην πάρει κανένας χαμπάρι, ορισμένα θεματάκια που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

3o mati είπε...

παραπανω ανωνυμε εχεις απολυτο δικιο.!!
τα θεματα ειναι 50 συν 9 της κυριας γρανιτσιωτη συν 3 ακομα εκτακτα συνολο 62 θεματα.
θελουν ''ζωντανα''να μην παρει κανεις χαμπαρι τιποτα.αλλα τους εχουν παρει χαμπαρι.

χθες μιχος-γεωργιαδης στην εδρα του δημου τελικο σκορ 2-1.(το λαμογιο εχει την πειρα).

ΘΡΑΚΗ είπε...

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΝ ΜΠΑΙΝΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΒΛΕΠΑΤΕ ΟΤΙ 35 ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΥΠΙΚΑ ΑΦΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΩΝ ΚΙ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.ΟΛΗ Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ 10 ΘΕΜΑΤΑ .ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑΝΝΕΛΟ ΑΛΛΑ ΜΙΑΣ ΚΙ ΜΕΝΩ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΟΛΟΥΘΗΣΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ LAIV ΤΟ Δ.Σ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ. Η LAIV ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΧΩ ΔΕΙ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΦΙΛΤΑΤΕ 3 ΜΑΤΙ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΔΕ ΟΤΙ ΕΧΩ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 3 ΦΟΡΕΣ ΟΛΕΣ ΚΙ ΟΛΕΣ.ΘΕΩΡΩ ΠΡΟΕΔΡΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΣΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΛΑΘΟΣ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.ΠΙΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ 3 ΜΑΤΙ,ΚΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣΔΙΣΤΟΜΟ ΚΙ Η ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ ΚΑΝΟΥΝ ΥΓΙΗ ΚΡΙΤΙΚΗ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

επιτελους μια υγιης φωνω.μπραβο θρακη

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΕΙ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ?
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ?

3o mati είπε...

Το δευτερο ζωντανο Δημοτικο Συμβουλιο ειχε’’ νικητη’’ με συντριπτικη διαφορα την κυρια Γρανιτσιωτη και τον Συνδιασμο της.
Τους τα πηρε όλα και εφυγε!!!!
Εκανε το Δημαρχο για περιπου δεκα λεπτα να χασει την φωνη του όταν τον ρωτησε να μας πει ποιον τιτλο σπουδων εχει η κυρια που επιλεγει από τον ιδιο για ειδικη συνεργατης του και αν γνωριζει την αγγλικη γλωσσα;
Δεκα ολοκληρα λεπτα ζωντανα εβλεπαν διαδυκτιακα τον Δημαρχο τους οι πολιτες του Δημου να μην εχει το θαρρος να πει το πτυχιο της ειδικης συμβουλου που ο ιδιος προσελαβε.
Εβλεπαν έναν Δημαρχο που δεν μπορουσε να στηριξει την ιδια του την επιλογη και σιγουρα οι δημοτες εβγαλαν τα συμπερασματα τους.
Τι να πει ο Δημαρχος στην καταμεστη από κοσμο αιθουσα του Δημοτικου Συμβουλιου;(Ηταν παροντες και οι εργαζομενοι της Αντικυρας με τους εκπροσωπους του Σωματειου τους και την Νομικη τους Καλυψη).
Τι θα μπορουσε να πει όταν η Δημοτικη Αρχη και ο ιδιος ζητα ειδικη συνεργατιδα που θα παρεχει συμβουλες και θα διατυπωνει εξειδικευμενες γνωσεις σε θεματα όπως οργανωσεις και διοικησης, προγραμματα χρηματοδοτησεων, θεματα που απασχολουν τις οργανωτικες μοναδες του δημου και των νομικων προσωπων του;
Τι να πει… που για όλα τα παραπανω προσελαβε την κυρια με πτυχιο ΤΕΙ Φυτικης Παραγωγης; Ευτυχως που δεν εχουμε στους ψηφοφορους της Ανεξαρτητης Ενωτικης Πρωτοβουλιας του κυριου Πατσανταρα κτηνιατρο.
Τελικα δεν ξερουμε και εμεις τι είναι πιο απαραιτητο;;;; Φυτικης παραγωγης για τις γλαστρες Δημοτικους Συμβουλους ,η κτηνιατρος για τα ζωντα ζωα-κριμα αλλα αυτή είναι η αληθεια-του Δημοτικου Συμβουλιου;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΤΟΙΟ ΣΟΟΥ ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ.ΠΡΟΣΕΞΤΕ.ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΑ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ.Ο ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΗ ΤΑ ΜΑΣΑΕΙ,Ο ΜΙΧΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΥΣΕ ΓΑΡΓΑΡΑ,Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΙ ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ,Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ Σ ΟΛΑ ΝΑΙ,ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΤΙΩΝΤΑΙ ΑΜΗΧΑΝΑ,ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΑΝΕ ΕΞΩ ΓΙΑΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ,Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ,ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ,ΜΠΑΧΑΛΟ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ...ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΠΟΙΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΙΜΠΛΑ.ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ.ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΧΤΗΚΑΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ,ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΟΣ ΗΛΘΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΗΤΑΝ....ΚΟΒΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ.ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΡΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΟΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ ΣΤΕΙΡΙΩΤΗ.ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ.ΑΠΛΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.ΕΧΟΥΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΡΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΙΔΑΣ.ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΟΒΕΙ ΧΩΡΤΑΡΙΑ,ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Γατα ο προεδρος ειπε ζωντανα το καλλιτερο.

Περι νικης του κυριου πατσανταρα απο τις μεχρι τωρα επιλογες του δημαρχου.(δηλ.από τις δικες του επιλογες ),κι αφησε ανοιχτο το αποτελεσμα για τις από δω και περα επιλογες του κυριου δημαρχου (δηλ.άλλες επιλογες εκτος γιαννελου).

Τοχει ο κυριος προεδρος τοχει!!!!

ANNA MARIA είπε...

ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΟΛΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
Ο ΕΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΙΝΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΟΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΗ

ΤΗΛΕΜΠΟΥΓΑΤΣΑ είπε...

Χθες αργα το βραδυ στο γνωστο μας στεκι ειπαμε ‘’ζωντανα’’ πολλα τραγουδια. τρια από αυτά τα χαριζουμε.

1. Αλητι με ειπες μια βραδια
χωρις καμια αιτια,
μα του αλητη η καρδια δεν σου κραταει κακια.
(ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ)

2. Τα πειρες όλα κι εφυγες!!!!
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΓΓΕΛΙΟ)

3 .Μαδισα μια μαργαριτα και την ρωτησα
μα εκεινη μου ειπε όχι και αρωστησα.
(ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α)

Ανώνυμος είπε...

ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΙ ΟΞΥΘΥΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ.ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΣΕ ΡΩΤΩ ΞΑΝΑ.ΕΜΑΘΕΣ Η ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ BLOGS.ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ-ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΝ ΦΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ VIDEO-OTIΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΑΡΟ

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΛΕΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΗ ΜΕΣ ΣΤ ΑΓΕΡΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΠΑΘΕ ΧΟΥΝΕΡΙ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 3 ΜΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΙΣΧΡΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΛΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΑ....ΚΙ ΟΤΑΝ ΝΥΧΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑΝΕΙ ΑΝΤΑΡΑ....ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ

ελληνας είπε...

Την ωρα που η κυβερνηση του Πασοκ απολυει χιλιαδες δημοσιες υπαλληλους η κυρια γρανιτσιωτη εχυνε κορκοδειλια δακρυα για 5 ατομα που απο το 2004 κανεις δεν αχοληθηκε μαζι τους ουτε οι παλαι ποτε συντροφοι της.την ιδια ωρα αυτοι που τους γιαουρτονουν σ ολη την ελλαδα αλως πως και πρασινοφρουροι εμφανιζονται στο δημοτικο συμβουλιο τιμητες των παντων.ξυπνατε ωρε....τελειωσατε

Ανώνυμος είπε...

ρε 3 ματι σ αλλο συμβουλιο ησουν εγω ειδα την βαγγελιω να μη θυμαται για ποιο λογο εβαλε τα θεματα κι οταν ο δημαρχος της απαντουσε να βγαινει για τσιγαρο,και την ειδα και να τσακωνεται με τον γαμβριλη γιατι ειπε αλλα απο αυτην.εσυ τα ειδες ολα αυτα η τα πρασινα γυαλια σου ειναι ηλιου

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος είπε...
Γατα ο προεδρος ειπε ζωντανα το καλλιτερο.

Περι νικης του κυριου πατσανταρα απο τις μεχρι τωρα επιλογες του δημαρχου.(δηλ.από τις δικες του επιλογες ),κι αφησε ανοιχτο το αποτελεσμα για τις από δω και περα επιλογες του κυριου δημαρχου (δηλ.άλλες επιλογες εκτος γιαννελου).

Τοχει ο κυριος προεδρος τοχει

μακραν το πιο επιτυχημενο σχολιο.και οι πετρες στην δημαρχια ηξεραν οτι ο προεδρος ηθελε οικονομολογο ειδικευμενο.οποτε μ αυτο που πε ηταν..πατσανταρα τοτε που μας ακουγες νικησαμε.τωρα μ αυτους που παιρνεις κι ακους την αδελφη σου - κολληταρι της η φυτικης - θα δουμε τ αποτελεσματα σου.τι γατα...γατονι.παντως οσοι ειναι κοντα στους αραχωβιτες λενε οτι η υπομονη εξαντληθηκε και ο λενε ανοιχτα

Ανώνυμος είπε...

Αυτός ο Δήμος τελικά είναι πανελλήνια πρωτοτυπία.. τη στιγμή που όλα τα πασόκια, σε όλη την Ελλάδα κάνουν τουμπεκί, κοινώς βγάζουν το σκασμό (γιατί όταν μιλάνε στην τελική πέφτουν και κατακέφαλα), εδώ τους έχουμε και κελαηδάνε από το πρωί ως το βράδυ. Ανώνυμοι,Γιαννάδες,μάτια,φρύδια, ήλιοι,φεγγάρια,ενταγμένοι και ανένταχτοι,πλούσιοι και πένητες, όλοι πρασινοφρουροί άρρωστοι και αμετανόητοι, μας ζαλίζουν από το πρωί ως το βράδυ.
Διαβάζουμε τον βοσκό να μάθουμε 5 πράγματα για τα τοπικά και πετάγονται συνέχεια σαν τις πορδές. Δώστε τους επιτέλους την Δημαρχία να ηρεμήσουν γιατί όπως φαίνεται ψοφάνε για την κουτάλα (έτσι έχουν μάθει από την κλαδική τους)...

ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ είπε...

γατα ο προεδρος ειπε ζωντανα το καλλιτερο τοχει!!! ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ

Ανώνυμος είπε...

ανωνυμε 12.51 ε γ ρ α ψ ε ς.ειμαστε ο μοναδικος δημος που τα φερεφωνα,οι υπαλληλισκοι του λαμπρου τολμανε να μιλανε

3o mati είπε...

προς παραπανω ανωνυμο 12και51π.μ
εσυ διαβαζεις τον βοσκο και εγω γραφω στον τσοπανο.υπαρχει διαφορα και μαλιστα ''ζωντανη''.
ναι εχεις δικιο αυτος ο δημος ειναι πανελληνια πρωτοτυπια και ξερεις γιατι;αν κανεις μια ερευνα στους δημοτες ποιος ειναι ο δημαρχος;το 15% θα σου πει ο γιαννελος,το 25% η κυρια σοφια ,55% ο βαγγελης και το υπολοιπο 5% ο πατσανταρας.
(οσω για τα κατακεφαλα εισαι λιγος .το μονο που θα κανεις σε λιγο ειναι οτι θα χτυπας το κεφαλι σου στο τοιχο.)

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΕΚΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ.

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ(ΕΜΕΙΣ ΓΙ ΑΛΛΟΥ ΚΙΝΗΣΑΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΑΕΙ )

ΦΟΥΝΤΑ(ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ

ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣΔΙΣΤΟΜΟ.ΑΣΠΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΣΟ ΦΟΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ

ΗΛΙΟΣ,ΤΗΛΕΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ,3 ΜΑΤΙ -- ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ

ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟΝ ΑΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΟ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΡΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ;

ΟΥΣΤ είπε...

ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΕ.ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ 3 ΜΑΤΙ ΚΑΤΑΚΑΘΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΣ ΤΑ...ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ.ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΤΥΠΙΟΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟΥ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΠΟΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΛΟΙΔΟΡΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟ,ΠΡΟΕΔΡΟ Κ,ΛΠ.ΠΕΤΑΞΕ ΤΟΝ ΕΞΩ ΠΡΟΕΔΡΕ.ΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ.ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΙ ΕΔΩ ΚΟΚΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.ΟΥΣΤ

ΜΑΡΚΟΣ είπε...

ΟΧΙ-ΟΧΙ.
ΟΧΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ....ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ!!!

ANTIKYΡΑΙΟΣ είπε...

ΦΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΜΑΤΙΑΣΟΥΜΕ,ΤΟΥΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥΣ ΣΤΕΙΡΙΟΥ,ΔΙΣΤΟΜΟΥ,ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ.ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ INTERNET KAI TOYΣ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ,ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

3ΜΑΤΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ GALLOP ΠΑΝΤΩΣ ΕΔΕΙΞΕ ΑΛΛΑ.ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΕΔΕΙΞΕ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΙΟ ΕΔΕΙΞΕ.ΣΤΕΙΡΙΩΤΗ ΙΣΩΣ.ΔΙΣΤΟΜΙΤΗ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

αηγιωργιτης είπε...

ο νεος δημαρχος θα ναι ο γιαννης πατσανταρας εφ οσον απομακρυνει την σοφια.αλλιως λενα συρου.σημειωστε το

Φ ΚΟΡΔΑΤΟΣ είπε...

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΣΤ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΝΙΜΕΡΩΘΕΙΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ.ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Η ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΛΛΙΩΣ ΚΡΥΨΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΗΜΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΛΑΣΠΗ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΟΗΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕΙΡΙ,ΕΠΡΑΞΕΣ ΣΩΣΤΑ ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤ/ΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ,ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Γ.Κ. είπε...

Ο Πρόεδρος έκανε δύο φάουλ προχθές..Το πρώτο ήταν οτι για λίγο έπαψε να ειναι ο Πρόεδρος και έγινε ο ιδιώτης Σ.Γιαννέλος και εξέφρασε την άποψή του για το συγκεκριμένο άτομο που κατόπιν χαρακτήρισε ως αλήτη καιτο δεύτερο, ότι πήρε καθαρά θέση εναντίον των παιδιών και τα χαρακτήρισε ως ψεύτες.Κε Πρόεδρε μπορείς να διατηρείς τις επιφυλάξεις σου,και αυτό ειναι αποδεκτό αλλά το να τοποθετήσε κατ'αυτόν τον τρόπο δεν εχεις δικαιωμα για ένα τοσο σοβαρό ζήτημα. Εκτός κι αν θεωρείς και το Δικαστή που δικαιωσε τα παιδιά ψευτη...

ΗΛΙΟΣ είπε...

Πρώτα βγαίνει η κυρία ¨μικρόφωνο¨ για να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο και το ΔΣ , για τον αγώνα τους στη διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων και χάνει τα λόγια της, αρθρώνει λέξεις χωρίς νόημα και κάθεται, αφήνοντας όλη την αίθουσα να αναρωτιέται για το λογικό του πράγματος. Για να την διευκολύνω, την ενημερώνω ότι η μόνη συμβολή του Πατσαντάρα στην υπόθεση της Διεκδίκησης, είναι ότι θα παρευρεθεί στη Χάγη. Άλλοι έχουν δουλέψει γι αυτό και κυρίως ( πέρα από τους δικηγόρους ) ο κύριος Παπαχρήστου Λουκάς. Βέβαια το όνομα αυτό η κυρία ¨μικρόφωνο¨ δεν πρόκειται να το ξεστομίσει ποτέ, λόγω των ιδεολογικών ( κομματικών) της πεποιθήσεων.
Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες για το πώς βλέπει ο Δήμαρχος την αξιοκρατία και τον χειροκροτήσαμε όλοι, αφού για άλλη μια φορά, μας δίδαξε πως μόνο οι ικανοί και οι άξιοι (γέλια) έχουν θέση στον Δήμο ΔΑΑ. Πιστός στο δόγμα της οικογενειοκρατίας και των ¨δικών μας παιδιών¨, τοποθέτησε οικονομικό σύμβουλο κάποια που δεν κατέχει οικονομικά! Αιδώς………
Ο Δήμαρχος επίσης ελέγχεται και για το IQ του. Δέκα φορές η συνδικαλίστρια των εργαζομένων, του τόνισε ότι δεν αναφέρεται στο οικονομικό κομμάτι αλλά στην πρόσληψή τους και αυτός στον κόσμο του.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έδωσε για άλλη μια φορά ρεσιτάλ. Το ¨πέρασε έξω αλήτη…¨ θα παίζει στο ΟΛΑ 11 και στο ράδιο ΑΡΒΥΛΑ, σαν ήθος και φρασεολογία συντονιστή σε Δημοτικά Συμβούλια! Το προσωπείο, όσο κι αν προσπαθείς Πρόεδρε, δεν κρύβεται. Θα βγαίνει στην επιφάνεια και θα σε εκθέτει, γιατί είναι το αληθινό σου!

Υ.Γ. Για να δούμε, τι θέση θα πάρουν στο θέμα των πέντε εργαζομένων της Αντίκυρας, οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Να μετρήσουμε, βρε αδερφέ, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν το άλλοθι να λέγονται ¨Ανεξάρτητοι¨ .

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΗΛΙΕ.ΜΕ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΕΛΟ ΘΑ ΤΟΝ ΦΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ.ΟΥΤΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΣΕ ΕΙΧΕ