Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας


Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: « Ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας  για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων του χειμώνα»

Πραγματοποιήθηκε στις 24-11-2011 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας Βοιωτίας, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεωργίου Μουλκιώτη.
  Θέμα της Συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Δασαρχεία, οι Δήμοι Λιβαδειάς, Θηβών, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Ορχομενού, Αλιάρτου, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Υπηρεσιακοί Παράγοντες της Π.Ε. Βοιωτίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθελοντικές Ομάδες, ήταν ο σχεδιασμός και οι δράσεις της πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από φαινόμενα πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού την  περίοδο 2011-2012.
Στόχος της συνεδρίασης ήταν ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης των φαινομένων, να δράσουν άμεσα και αποτελεσματικά στο πεδίο ευθύνης τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες του γεγονότος.
Κατά  τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη της εκ των προτέρων οργάνωσης των φορέων (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό), ώστε να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα παρέμβασης και καθορίστηκαν οι φορείς και ο χρόνος υλοποίησης έργων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

   Κατά την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
·            Σύνταξη μνημονίου ενεργειών των Δήμων σε περιπτώσεις εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων
·            Έλεγχος της καλής λειτουργίας μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου και προληπτική συντήρηση τους όπου αυτό απαιτείται
·            Τήρηση ενημερωμένων καταστάσεων σε ονόματα διευθύνσεις και τηλέφωνα επιχειρησιακά έτοιμου προσωπικού και μηχανημάτων.
·            Συγκρότηση ομάδων επιφυλακής σε βάρδιες με χειριστές μηχανημάτων και οχημάτων ανά Δήμο σε περιπτώσεις που έχουμε προειδοποίηση για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.
·            Καταγραφή όλων των ιδιωτικών μηχανημάτων στα όρια ευθύνης του κάθε Δήμου και των τηλεφώνων επικοινωνίας με τους κατόχους τους.
Επίσης καταγραφή όλων των εγκατεστημένων εργολαβιών στα όρια ευθύνης του Δήμου έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεσα η κινητοποίηση των μηχανημάτων τους.
·            Ολοκλήρωση, με την έκδοση σχετικής απόφασης, των διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων, όπου αυτό απαιτείται.
·            Χαρτογράφηση των περιοχών και των οδικών αξόνων υψηλού κινδύνου του Δήμου ώστε να ληφθούν περαιτέρω προληπτικά μέτρα προστασίας.
·            Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων πλημμυρών κατολισθήσεων και χιονοπτώσεων.
Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των δρόμων που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Λιμάνια, Σχολικά Συγκροτήματα, καθώς και κτίρια υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της ομαλής ζωής των κατοίκων.
·            Καταγραφή ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως νεφροπαθείς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα ανά Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με σκοπό την έγκαιρή ενημέρωσή τους.
·            Το ΕΚΑΒ να είναι σε πλήρη ετοιμότητα , προσωπικό και οχήματα.
·            Σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου και συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
·            Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων αρμοδιότητας του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής.
·             Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των υδραγωγείων και των αντλιοστασίων ύδρευσης.
·            Εντός του αστικού χώρου απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κ.λπ., τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.
·            Έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές, σχετικά με την εναπόθεση μπαζών και οικοδομικών υλικών σε χώρους πρασιάς ή και πεζοδρομίων, δεδομένου ότι τα υλικά αυτά εάν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα μπορεί εύκολα να παρασυρθούν σε βροχόπτωση και να προκαλέσουν εμφράξεις σε φρεάτια και αγωγούς.
·            Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους.
·            Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση αλατιού με δαπάνη του κάθε Δήμου.
·            24ωρη επικοινωνία με τα τμήματα της Τροχαίας προκειμένου να γνωρίζουν την κατάσταση του οδικού δικτύου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.
·                        Σύγκληση του Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) κάθε Δήμου.
·            Εξεύρεση, οργάνωση και λειτουργία κατάλληλων χώρων (γηπέδων, πλατειών κ.λπ.) για την δημιουργία των αναγκαίων καταυλισμών και χώρων υποδοχής των πληγέντων πολιτών που χρήζουν ανάγκη στέγασης.
·            Ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση και την αυτοάμυνά τους από τους κινδύνους επικίνδυνων φαινομένων
·            Οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε περιόδους εκτάκτων αναγκών για την έγκυρη ενημέρωσή τους να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς (Πολιτική Προστασία, Τροχαία, Δήμους κ.λπ.)

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, μετά τη λήξη των εργασιών, δήλωσε:
«Λάβαμε ομόφωνες αποφάσεις. Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον συντονισμό και την συνεργασία όλων των δυνάμεων και φορέων.
Απ’ όλους εκφράσθηκε η ομόθυμη βούληση για την καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμό και συντονισμό των δυνάμεών τους, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την χειμερινή περίοδο από τα φαινόμενα πλημμύρων, χιονοπτώσεων και παγετού. Για τον σκοπό αυτό, απευθύνουμε πρόσκληση, για εγρήγορση και συνεργασία στους συμπολίτες μας».
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 28-11-2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: