Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Την Κυριακή 6/01/2013 η εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΔΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063

ΔΙΣΤΟΜΟ 2/1/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3


ΠΡΟΣ:
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (10ης Ιουνίου 28 Δίστομο) στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 19:00΄ ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευστάθιος Γιαννέλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • Μίχος Ιωάννης
 • Τσαφώνιας Δημήτριος
 • Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια (Λιλίκα)
 • Ζώη-Φανουράκη Βασιλική (Βάνα)
 • Ληξουριώτης Χαράλαμπος του Φ.
 • Οικονομάκης Παναγιώτης
 • Σύρου Ελένη (Λένα)
 • Μπεζεντές Γεώργιος
 • Κομνάς Σπυρίδων
 • Ανδρίτσος Ιωάννης
 • Ταγκαλάκη Γεωργία
 • Ληξουριώτης Χαράλαμπος του Ι.
 • Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού (Γιούλα)
 • Παπαϊωάννου Στέφανος
 • Μπούρας-Λύρας Νικόλαος
 • Σαμουήλ Γεώργιος
 • Βαλαούρας Νικόλαος
 • Πράγιας Λεωνίδας
 • Γιαννέλος Θωμάς
 • Παπαστάθης Παναγιώτης
 • Γρανιτσιώτη Ευαγγελία
 • Δημάκας Νικόλαος
 • Φουντά-Κοτρογιάννου Παναγιώτα
 • Γαμβρίλης Ιωάννης
 • Πάστρας Ιωάννης
 • Ζάκκας Λουκάς