Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Ενέργειες απο την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας « Η ΑΡΤΕΜΙΣ» σχετικά με το πόσιμο νερό της περιοχής μας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής μας τις τελευταίες ημέρες (θολότητα και δυσάρεστη οσμή),  σας ενημερώνουμε:

Σύμφωνα με το νόμο:

Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται  το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια.
Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 βαθμούς Cο (Κελσίου). Κατά τον ποιοτικό έλεγχο του νερού ερευνώνται βασικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  Οσμή, Γεύση, Χρώμα, Θολότητα, Θερμοκρασία, Αλκαλικότητα, Οξύτητα,  pΗ – Μικρόβια, Σκληρότητα. Ερευνώνται εκτάκτως επίσης διάφορες ενώσεις χημικές, χλωριούχες, θειικές κλπ.

Με γνώμονα τους παραπάνω ηθικούς αλλά και νομικούς παράγοντες, η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», αφού ενημερώθηκε για το συμβάν από την τοπική αρχή και αφού συνέλεξε – ταξινόμησε - αποθήκευσε δείγματα από το κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης, απευθύνθηκε άμεσα στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για τη μικροβιολογική, χημική και κάθε είδους ανάλυση για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Αντίκυρας.


Δυστυχώς, οι  παραπάνω υπηρεσίες δεν απεδέχθησαν το αίτημά της, επικαλούμενες αναρμοδιότητα σε πρώτη φάση ή φόρτο  εργασίας και άρνηση συνεργασίας με μη δημόσιους φορείς. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς τα επίσημα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των πιστοποιημένων εργαστηρίων στα οποία έχουν αποσταλεί τα σχετικά δείγματα από την πλευρά της τοπικής αρχής.

Μέχρι τότε, θεωρούμε τουλάχιστον επιβεβλημένη την έγκαιρη και συνεχή επίσημη ενημέρωση των κατοίκων, κάτι που είναι αυτονόητο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, πολύ δε περισσότερο για την υγεία των παιδιών και των μαθητών που είναι και τα περισσότερο ευάλωτα. Αυτονόητη επίσης θεωρούμε την  αναζήτηση ευθυνών, καθώς ως γνωστό το νερό είναι δημόσιο και όχι καταναλωτικό αγαθό προς πώληση και ανήκει καθ΄ ολοκληρία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος εκτιμούμε ότι αιτιάσεις και περίεργες συμπτώσεις του τύπου «αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης και έντονες βροχοπτώσεις που συνέβησαν πρόσφατα ( ; )» θα πρέπει να προβληματίσουν όλους μας και όχι να αποτελούν λόγους εφησυχασμού.

Η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας « Η ΑΡΤΕΜΙΣ» παρακολουθεί το θέμα από κοντά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: