Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Γιάννης Σταθάς. Επιτακτική ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου της Δ.Ε.

 
Επιτακτική είναι η ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου της Δ.Ε. Αράχωβας του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας το οποίο εκσυγχρονίσθηκε με πόρους του Γ’ ΚΠΣ και πόρους από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ όπως τονίζει σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών ο βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Γιάννης Σταθάς.

Η ερώτηση:

Το πρώτο δημοτικό σφαγείο της Αράχωβας λειτούργησε στην περιοχή «Καημένος Σταυρός» στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής. Τα έτη 1976 και 1977 η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κατασκεύασε κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα δίπλα στο αρχικό κτήριο και το εξόπλισε με σφαγειοτεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις τότε προδιαγραφές. Το δημοτικό σφαγείο έλαβε άδεια λειτουργίας με την υπ’ αριθμ. 825/1994 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας και πραγματοποιήθηκε άρση αυτής με την υπ’ αριθμ. 1671/2008 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας κατόπιν της 2131/2007 απόφασης του προαναφερομένου περί άδειας σκοπιμότητας για τον εκσυγχρονισμό του υφισταμένου κτηρίου σφαγείου και αύξηση της δυναμικότητας του.

Το έτος 2007, μετά από υποβολή από τον πρώην Δήμο Αράχωβας στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 “Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορεία των Γεωργικών Προϊόντων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ(ΑΑΑΥ) 2000-2006» πλήρους τεχνοοικονομικής πρότασης για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού σφαγείου εντάχθηκε με την 279926/1572 /13.03.2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το έργο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ” προϋπολογισμού 840.000,00€ πλέον ΦΠΑ με δημόσια δαπάνη 50% ενώ ο ΦΠΑ βάρυνε τον τελικό δικαιούχο.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την οριστική μελέτη ήταν 1.154.799,80€ και συμβασιοποιήθηκε την 04.03.2008 στο ποσό των 1.120.155,80€ ενώ με τις αναθεωρήσεις τιμών το τελικό ποσό για την κατασκευή του έργου ανήλθε στις1.177.627,09€. Το έργο χρηματοδοτήθηκε τελικά λόγω τροποποιήσεων από το πρόγραμμα ΑΑΑΥ 2000-2006 με το ποσό των 378.980,00€ ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε από τον πρώην Δήμο Αράχωβας από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑ (κατανομή 45%, διαδημοτικά και οριζόντιες δράσεις).

Το έργο είναι πλέον ολοκληρωμένο ως προς το φυσικό του αντικείμενο και έχει εκδοθεί το 19091/29.07.2011 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής ενώ έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του εν’ λόγω έργου πέραν των ανωτέρω, για τους γνωστούς υγειονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στην κτηνοτροφική παραγωγή της περιφέρειας σας.

Η λειτουργία του σφαγείου θα βοηθήσει αναμφίβολα στην ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς θα μειώσει το κόστος της παραγωγής, ενώ παρόμοιο σφαγείο δεν υπάρχει σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή (Λιβαδειά, Δίστομο, Δαύλεια, Δεσφίνα, Δελφούς, Αντίκυρα, Κυριάκι, Άμφισσα), στην οποία η κτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ζωής. Παράλληλα, η ανυπαρξία σφαγείου, αναγκάζει κτηνοτρόφους και κρεοπώληδες να μεταβαίνουν σε σφαγεία όμορων νομών, γεγονός το οποίο ανεβάζει το δικό τους κόστος και φυσικά κατ’ επέκταση και αυτό των καταναλωτών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις μόνο εσωτερικές επεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του με μηχανολογικό εξοπλισμό από πόρους του Γ’ ΚΠΣ και από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες διατάξεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ελληνική και ευρωπαϊκή.

Μέχρι στιγμής το σφαγείο δεν λειτουργεί καθώς η περιοχή στην οποία βρίσκεται έχει κηρυχτεί αναδασωτέα με προτροπή του πρώην Δασάρχη Βοιωτίας, γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους οι οποίοι συνίστανται αφενός στο να χαθούν τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι Έλληνες φορολογούμενοι για τον εκσυγχρονισμό του σφαγείου -2 εκατομμύρια ευρώ περίπου- και αφετέρου στην επιβολή προστίμου από την ΕΕ, δεδομένου ότι μέρος των χρημάτων προέρχονται από την ΕΕ. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Επισημαίνουμε ξανά ότι λειτουργούσαν τα σφαγεία από το 1950 ως το 2008 στις υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις και απλώς εκσυγχρονίστηκαν για να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την άμεση λειτουργία του σφαγείου της Αράχωβας, ώστε αφενός να μην υποχρεωθεί η Ελλάδα να πληρώσει πρόστιμο στην Ε.Ε. και αφετέρου να διευκολυνθούν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής;

Δεν υπάρχουν σχόλια: