Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Πρόσθετη ενίσχυση 22 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους

Ξεκίνησε η προκαταβολή σε 6.300 δικαιούχους

Πρόσθετη ενίσχυση 22 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους Άμεσα επιλύθηκαν τα ειδικά προβλήματα που επηρέασαν, μερικώς ή ολικώς, την πληρωμή περίπου 6.300 κτηνοτρόφων, αλλά και επιπλέον 1.000 δικαιούχους για άλλους λόγους, της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012, ύψους 22.050.000 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από χθες τα χρήματα είναι, πλέον, διαθέσιμα στους λογαριασμούς των 7.300 δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για το καταβληθέν ποσό και μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp ).


Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι...... σύμφωνα με τον Νόμο 4061 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» που ισχύει από τις 23 Μαρτίου 2012 και συγκεκριμένα το άρθρο 26 παρ. 22 οφείλουν οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες να διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πράξη χαρακτηρισμού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα. Τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν στις ζώνες αυτές δεν μπορούν να επιδοτηθούν, καθώς με τις παραπάνω πράξεις δεν ισχύει η αγροτική τους χρήση.


Για τους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια εμπίπτουν στις περιοχές αυτές υπάρχουν τα ακόλουθα ενδεχόμενα:


-Να απευθυνθούν αρχικά στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ), οι οποίες γνωρίζουν τα πολύγωνα των ζωνών αυτών και μπορούν σε περίπτωση εσφαλμένης ψηφιοποίησης να προβούν σε σχετική διόρθωση που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να πληρωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.


-Αν η ψηφιοποίηση είναι σωστή, τότε ο παραγωγός δύναται να πληρωθεί μόνο και εφόσον οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κοινοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις που θα επιτρέπουν την αγροτική δραστηριότητα αίροντας τυχόν απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει στους παραγωγούς άμεσα την δικαιούμενη επιδότηση. Το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ μεριμνούν για την τάχιστη διευθέτηση του εν λόγω θέματος. 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: