Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Ο Γιάνννης Σταθάς για την Κωπαΐδα

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Οικονομικών -Εσωτερικών 
  Επιτακτική ανάγκη άμεσης πρόσληψης και επαρκούς στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό του «Ειδικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος» και εάν υφίσταται ο «Οργανισμός Αποξήρανσης Κωπαΐδος» 
Σημαντικές είναι οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού υπαλλήλων στον «Ειδικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος» (Ν.Π.Δ.Δ.), ο οποίος έχει ως κύριο σκοπό την άρδευση και αποστράγγιση της ευφορώτατης έκτασης 400.000 στρεμμάτων περίπου του Κωπαιδικού Πεδίου, την συντήρηση και καθαρισμό 1.200 χιλιομέτρων χωμάτινων καναλιών καθώς και την συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 920 χιλιομέτρων.
Ειδικότερα: 
Η συνταξιοδότηση του συνόλου σχεδόν του τεχνικού προσωπικού με την μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση που διέθετε στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (χερσαία και πλωτά αντλιοστάσια στη λίμνη Υλίκη, αντλιοστάσιο Μόρνου καθώς και σαράντα (40) ηλεκτροκίνητα αντλιοστάσια διάσπαρτα στο Κωπαΐδικό Πεδίο) θα δημιουργήσει συσσωρευμένα προβλήματα με αποτέλεσμα το εναπομείναν προσωπικό, εννέα μόλις άτομα στο σύνολο 48 ατόμων, δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ούτε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια του χειμώνα, ούτε θέματα άρδευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Τα Τμήματα Γεωργίας, Μηχανολογικού, Τεχνικών Έργων, καθώς και στα Γραφεία Ελέγχου, Κινήσεως και Ορχομενού δεν υπηρετεί, λόγω συνταξιοδότησης, κανένας υπάλληλος. 
Τα Γραφεία Λογιστικού, Διαχείρισης και Κεντρικής Αποθήκης υπολειτουργούν καθώς σε κάθε Γραφείο δεν απασχολείται παρά μόνο ένας υπάλληλος με παράλληλα καθήκοντα εκτός της κύριας εργασίας του. 
Οι προαναφερθείσες ελλείψεις σε προσωπικό, παρά τον ανανεωμένο μηχανικό εξοπλισμό, αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία, όχι μόνο αναφορικά με την επίλυση των αντιπλημμυρικών ή αρδευτικών ζητημάτων, αλλά και αναφορικά με ζητήματα διοικητικά και οικονομικά με απρόβλεπτες συνέπειες. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη κονδυλίων για μελέτες και υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών, τεχνικών και οικοδομικών έργων καθιστά ακόμη δυσχερέστερη την λειτουργία του «Ειδικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος». 
Με βάση τα παραπάνω: 
Ερωτώνται ο κ.κ. Υπουργοί: 
- Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην επαρκή στελέχωση του «Ειδικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος» με μόνιμο προσωπικό το οποίο θα καλύψει τις αναγκαίες, πάγιες και κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας; 
-Επίσης, υφίσταται, κατά την τελευταία δεκαετία ο περιβόητος «Οργανισμός Αποξήρανσης Κωπαΐδος», ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον «Ειδικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Κωπαΐδος»; Ποιο το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Οργανισμού, ποιος ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων σε αυτόν και πόσα κονδύλια έχουν δαπανηθεί για αυτόν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία 10 χρόνια; 
Ο ερωτών βουλευτής 
                                                                     Σταθάς Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: