Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Πρωταθλήτρια στην γραφειοκρατία η Ελλάδα - Διπλάσιος κόπος και χρήματα για μία νέα εταιρεία

Η σύσταση μιας νέας εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 8 ημέρες.


"Η πρόοδος σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης παραμένει ασθενική στην Ελλάδα", δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ταγιάνι, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Γ. Παπανικολάου.

Ειδικότερα, η σύσταση μιας νέας εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί 15 μέρες και 1.101 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 8 ημέρες και το κόστος αντιστοιχεί στα 417 ευρώ. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της, τη διετία 2007-2008, καθώς μέχρι τότε η σύσταση μιας νέας εταιρίας απαιτούσε 30 μέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στην Ε.Ε. ήταν 12 μέρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 485 ευρώ.

Ο κ. Γ. Παπανικολάου επεσήμανε πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από το βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων και απευθυνόμενος προς την Επιτροπή, σημείωσε τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, που επιφέρει η γραφειοκρατία στις οικονομίες των κρατών μελών, ιδίως μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, όπως το σημερινό.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Tajani υπογράμμισε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες, που εξέφρασε ο ευρωβουλευτής και οι οποίες έχουν επισημανθεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business Act), και αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστασης μιας νέας επιχείρησης, λόγω της ποικιλομορφίας των συστημάτων, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη,

Ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συστήματος για τη σύσταση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης, εντός 48 ωρών. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών αποτελεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής, για παραπάνω από δέκα χρόνια.

Το 1997, εκδόθηκε, για πρώτη φορά, σύσταση, όπου προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης μιας εταιρίας, ενώ το 2000 ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις περιείχε «λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες διαδικασίες εκκίνησης» ως ένα από τα 10 σημεία, στα οποία δίνουν έμφαση οι πολιτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο κ. Γ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η γραφειοκρατία αποτελεί το νούμερο έναν εχθρό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη δύσκολη οικονομική περίοδο, που διανύουμε, η προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας, απαιτεί απλές πρακτικές παρεμβάσεις, όπως η άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών, για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της διαδικτυακής παροχής του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών, που απαιτούνται για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης».
http://www.newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: