Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Πρόσκληση προς ταΤακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου


ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

                                                                                                                                Δίστομο, 20-12-2010
Αρ. Πρωτ.: 3112

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας στο Δίστομο στις 2-1-2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30’, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Ευστάθιος Γιαννέλος

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011»

Δεν υπάρχουν σχόλια: