Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

'Ολα όσα αλλάζουν στο επάγγελμα του φαρμακοποιού


Καταργείται η κληρονομική μεταβίβαση, η άδεια επιστρέφει στην κρατική αρχή, καταργείται κάθε περιορισμός στην ίδρυση φαρμακείου πλην του πληθυσμιακού κριτηρίου.

 

Τα πέντε επίμαχα σημεία για την απελευθέρωση του επαγγέλματος.....

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες αναφέρουν μεταξύ άλλων για το επάγγελμα του φαρμακοποιού ότι αυτό δεν υπόκειται πλέον σε κανέναν περιορισμό. Το ίδιο και η άδεια φαρμακείου.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «το επάγγελμα του φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια». Οι Έλληνες ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχουν πτυχίο φαρμακοποιού και άδεια άσκησης επαγγέλματος και οι οποίοι δεν έχουν καταδικασθεί για ρητά προβλεπόμενα αδικήματα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα.

Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα λειτουργήσει ως κερκόπορτα για την είσοδο και επιχειρήσεων στον κλάδο αφού δεν αποσαφηνίζεται ότι το δικαίωμα για ίδρυση φαρμακείου το έχουν μόνο οι φαρμακοποιοί.

Νέο ωράριο λειτουργίας

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, «όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης και το Σάββατο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες, υποχρεωτικής εφαρμογής, διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του».

Υπενθυμίζεται πως η αντιπαράθεση για το διευρυμένο ωράριο ξεκίνησε με την πρόταση του υπουργείου Υγείας για λειτουργία και το Σάββατο. Αρχικά οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών πίεζαν για «πλαφόν» ανοιχτών φαρμακείων (25% επί του συνόλου) ενώ ο κ. Λοβέρδος επέμενε ζητώντας την καταρχήν επιτρεπτή διημέρευση του συνόλου του κλάδου.

Πληθυσμιακό κριτήριο: ένα φαρμακείο προς 1000 κατοίκους

Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δίδεται βάσει του πληθυσμού. Βάσει του ισχύοντος πληθυσμιακού κριτηρίου λειτουργεί ένα φαρμακείο προς 1.500 κατοίκους. Επίσης, ισχύει παράλληλα γεωγραφικό κριτήριο καθώς ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο φαρμακείων ορίζονται τα 250 μέτρα.

Το νομοσχέδιο αλλάζει το πληθυσμιακό κριτήριο μειώνοντας τον αριθμό των κατοίκων που αναλογούν σε ένα φαρμακείο από 1500 σε 1000. Έτσι, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο «για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται η ακόλουθη αναλογία φαρμακείων ανά κατοίκους των δήμων και των δημοτικών κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι χίλιους (1000) κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό χιλίων ένα (1001) και άνω κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου ανά χίλιους (1000) κατοίκους. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την τελευταία απογραφή».

Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν πως το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των φαρμακείων και άρα σε εκτίναξη των φαρμακευτικών δαπανών. Κατά τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, τα φαρμακεία στην χώρα μας από 12.000 που είναι σήμερα μπορεί να φτάσουν σε ένα χρόνο τα 20.000.

Νέα φαρμακεία σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος

Το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης ανάμεσα σε δύο φαρμακεία καταργείται σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος όπως πλησίον νοσοκομείων και ΚΥ. «Σε ακτίνα 200 μέτρων από τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. καθώς και τα νοσοκομεία, τις μονάδες υγείας και τα υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να λειτουργούν νέα φαρμακεία, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων» αναφέρει το νομοσχέδιο.

Επιπλέον, και για την «απρόσκοπτη είσοδο νέων φαρμακοποιών στο επάγγελμα», το πολυνομοσχέδιο ορίζει ότι ανά τρεις βοηθούς φαρμακείων είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Συστέγαση φαρμακείων

«Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακεία. Τα συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας. Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου» .

Με την τελευταία ρύθμιση διευθετείται ένα ιδιαίτερο ζήτημα που αφορά την αδειοδότηση φαρμακείων: η κληρονομική μεταβίβαση του φαρμακείου από τον πατέρα – φαρμακοποιό στον απόγονό του φαρμακοποιό. Σημειώνεται ότι από τα 12.000 φαρμακεία της χώρας, τα 8.000 έχουν μεταβιβαστεί με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο πλέον ορίζεται ότι «εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αποθάνει ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου».

www.newswit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: