Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Δ.Α.Α σήμερα 20/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    ΔΙΣΤΟΜΟ 14/3/2013
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                                       Αρ. Πρωτοκόλλου: 1782

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σοφία Φωτίου
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
      Π Ρ Ο Σ

                                                            -Τον κ. Δήμαρχο
                                                            -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                            -Τα Συμβούλια των Δημ. Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας
                                                            -Τον Προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας
                                                            -Τον Προΐστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας 
                                                            -Τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λεβαδέων
                                                            -Τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο  

                                                         
                                                                                                                                                 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 20η Μαρτίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού της 23/11/2012 της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΒΟΣ}
Θέμα 2ο: Σύμβαση παραχώρησης της 6-11-2005 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. Αποστολή πρόσκλησης-επιβολή ποινικών ρητρών-αγωγή για τα οφειλόμενα μισθώματα στο Δήμο. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ, ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ}
Θέμα 3ο: Λύση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λεβαδέων για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)». {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 4ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λεβαδέων για παραχώρηση δύο υπαλλήλων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για τη διεκπεραίωση έργων εκτός ΕΣΠΑ. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 5ο: Σημειακή τροποποίηση και άρσεις απαλλοτριώσεων στο σχέδιο πόλης Αράχωβας. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Αντικειμενικών Αξιών για την επέκταση του σχεδίου οικισμού Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ Σ. ΖΗΣΗ". {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 9ο: Κατανομή Α΄, Β΄, Γ΄ εντολών πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 11ο: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης του ελαιώνα της Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 12ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 13ο: Επιχορήγηση της ΚΔΕΤΠΔΑΑ σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης με το ποσό των 110.000,00 €. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση για την πορεία εκκαθάρισης της Κοιν. Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 48.996,19 € από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων και ανάλογη κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,69 € από οφειλές του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.123,62 € του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 17.697,65 € από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.510,00 € από γ' εντολή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € από τακτική επιχορήγηση του ΥΠΕΣ μηνός 2/2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον δικαστικό και εξώδικο χειρισμό της υπόθεσης ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2012. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύρου Ελένη

15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΔΕΤΠΑ 110.000ΕΥΡΩ!!
ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ,ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΟΥΝΤΑΙ?
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ?
ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ.

ΜΗ ΜΑΣ ΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ,ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΦΕΥΓΕΙ ΟΠΩΣ ΠΗΓΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ...ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ,ΑΛΛΑ Η ΚΔΕΤΠΑ 110.000Ε!!!!!!!
ΕΥΓΕ !!!!!!!!!!

Γ.Τ είπε...

Ti γινετε ρε παιδια,πλακοστρωσεις στο Διστομο και στην Αραχωβα λιωσαμε στη λακουβα!!!!

γκε γκε είπε...

ο κοιμωμενος αντιδημαρχος που δυο χρονια το μονο που εκανε ηταν να παιρνει το μισθο του ηταν αυτος που επιτεθηκε φραστικα οταν ο τεως αποκαλεσε γιαφκα την συμπολιτευση.ηταν ο ιδιος που τον εγλυφε 2 χρονια για να καλυπτει τις γκαφες του.αρα φιλτατε σταθη καλα σου ειπε ο γιανναρος στο διαλλειμα ας προσεχες ποιους εκανες παρεα και τους εδινες κυρος.γκε γκε,,,

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΔΙΣΤΟΜΟ
Ειναι αληθεια οτι δημοτικος υπαλληλος εκανε καταγγελεια στο δημοτικο συμβουλιο οτι ο αντιδημαρχος διστομου υπευθηνος για το προσωπικο δεν ξερει τι υπογραφει και τι του γινετε ? Καθολου παραξενο με τετοια ανυπαρξεια τετοια στρουγκα τετοιο γαλα .

ΑΠΟ ΔΙΣΤΟΜΟ είπε...


Στα ειχαμε γραψει κυριε Γιαννελο τοτε που εγραφες με παθος για το ηθος και τις δρασεις καποιων αιρετων τις ΑΕΠ οταν τους καταγγελλαμε και προσπαθουσες να τους βγαλεις λαδι....
Θα σε εκθεσουν γρηγορα σου γραφαμε τοτε...
δεν τους ξερεις μην τους προστατευεις ....δεν ακουγες τιποτα φιλε και μας παραμυθιαζες οτι βγαζουν απ την τσεπη τους ευρωπουλα τα πιρανχας της ΑΕΠ στις εκδηλωσεις στα χωρια και στα πανηγυρια...
Για τα πανηγυρια και τα gcb για να μην ξεχναμε οταν θα κανουμε την αυτοκριτικη μας....
Για την ….αμαρτωλη δεν λεμε τιποτα…..
Ειπαμε τοσα τωρα η σειρα σας…

ΠΑΡΑΛΙΑ είπε...

ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΤΙ ΕΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΝΕΡΟΥ ΤΑΠ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΦΑΣΑΡΙΑ.ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΑ.ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑΝΤΙΑ!!!!
ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Ανώνυμος είπε...

τσοπανε καλα κανεις και βαζεις τις γλαστρες αλλα πρεπει να βαλεις καμια δεκαρια ακομα και μια με κοκκινα λουλουδια.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ είπε...

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ είπε...

Οταν ενας δημ.συμβουλος κανει μια καταγγελια και εχει φασαρια τοτε αν ειναι καθαρος την λεει ξανα για να καταγραφει,ολα τα αλλα ειναι ναχουμε να λεμε.
Λιλικα ριξε και καμια καρπαζια γιατι η δεξια πτεριγα βλεπει ονειρα.

ΑΠΟ ΔΙΣΤΟΜΟ είπε...

Να πουμε και κανενα θετικο μερες που ειναι...
Η νεα προεδρος του Δ.Σ εχει σταθει αρκετα καλα μεχρι σημερα!!!!!

δισ είπε...

προεδρε τζαμπα οι επισκεψεις στο στειρι και η στηριξη στο καλο παιδι.δεν ποιανονται αυτοι φιλοι.τωρα που τους καταλαβες ξεμπροστιασε τους

Ανώνυμος είπε...

οπως ειχε πει κι ο προεδρος στην αεπ καποιοι μπηκαν να προσφερουν και καποιοι για το μισθο.αυτη ειναι η μιση αληθεια.η αλλη μιση ειναι οτι οι πρωτοι απογοητευτηκαν κι εκοψαν περα και εχουν απομεινει οι μισθοσυντηρητοι κι οσοι τους ταξαν δουλεια.η αντιπολιτευση ανυπαρκτη οποτε μαυρα χαλια συντροφοι

Ανώνυμος είπε...

Τσοπανε καθομουν διπλα σου χθες στη καταθεση στεφανιων και παρατηρουσα ποιοι εκπροσωπουσαν τον δημο,μετα που λθε αναλογη σκηνη στο διστομο στο στειρι και αυθορμητα μου βγηκε το επιφωνημα,που τους βρηκες ρε φιλε σταθη αυτους τους ανυπαρκτους υποτελεις.να βαλω εσενα τον ψηλο,τον διαγουρτη,τον πανουργια,τον σωτηριου ισα κι ομοιους.που τους βρηκες μωρεεεεε

Ανώνυμος είπε...

ανωνυμε 2.32μ.μ
η αληθεια οπως λεει κι ο προεδρος ειναι η μιση γιατι η αλλη μιση ειναι οτι οι πρωτοι απογοητευτηκαν κι εγιναν γλαστρες κι εχουν απομεινει οι δευτεροι που κανουν την παπια και εχουν γινει τα αδελφια των παιδιων της αγριοπαπιας που κανει ανυπαρκτη αντιπολιτευση οποτε μαυρα χειροποιητα χαλια αραχοβας συντροφοι