Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Αίτηση ακύρωσης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης κατάργησης του δημοτικού σχολείου Στειρίου.

 
Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΑΙΤΗΣΗ
 1. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ  ΜΟΣΧΟΥ  του Αστέριου
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Συμεών
 3. ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΡΕΠΟΥΣΗ του Συμεών
 4. ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΜΠΕΛΛΟΥ του Αθανασίου
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Δημητρίου
 6. ΑΣΠΑΣΙΑΣ  ΒΛΑΧΟΥ του Αθανασίου
 7. ΛΟΥΚΙΑΣ  ΛΟΥΚΑ του Βασιλείου
 8. ΓΙΩΡΓΟΥ   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του Λουκά
 9. ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ του Νικολάου
 10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του Λουκά
 11. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ  ΜΠΟΥΝΔΡΟΥ του Λουκά
 12. ΓΙΩΡΓΟΥ  ΔΑΛΙΑΝΗ του Βασιλείου
 13. ΓΙΩΡΓΟΥ  ΧΗΝΑ του Ευσταθίου
 14. ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ  ΜΠΟΥΡΝΑ του Νικολάου 
 15. ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΡΟΚΑ του Νικολάου
 16. ΠΑΓΩΝΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου
 17. ΛΟΥΚΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου
 18. ΣΥΜΕΩΝ  ΣΠΑΡΟΥ του Δημητρίου
 19. ΛΟΥΚΑ  ΚΑΤΣΟΥΛΗ του Ιωάννη
 20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΚΑΤΣΟΥΛΗ του Ιωάννη
 21. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΛΟΥΚΑ του Αθανασίου, όλων κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Στειρίου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (ΔΑΑ) Βοιωτίας.  
 22. Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Στειρίου, που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Στειρίου, του ΔΑΑ Βοιωτίας, εκπροσωπούμενου νόμιμα.  
 23. Του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Βοιωτίας, που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Διστόμου και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του.  

Κατά
Του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα
Περί ακυρώσεως
Της 29984/Δ4/2011 (ΦΕΚ Β/440/18.3.2011) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

********************* 
Την 29984/Δ4/2011 (ΦΕΚ Β/440/18.3.2011) απόφαση της κ.  Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση από το σχολικό έτος 2011-2012 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 6θέσιου Δημοτικού  Σχολείου Στειρίου και του 6θέσιου Δημοτικού  Σχολείου Διστόμου, στην ενιαία Σχολική Μονάδα (Δημοτικό Σχολείο) 6θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Διστόμου, προσβάλλουμε με την παρούσα, έχοντας σύμφωνα με τα παρακάτω προφανές έννομο συμφέρον για όσους λόγους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε εν καιρώ αλλά και τους παρακάτω νόμιμους βάσιμους και αληθινούς:

Α. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας  - Παράβαση Νόμου.
1. Η Υφυπουργός Παιδείας όπως προκύπτει από το προοίμιό της εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1966/91. Στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/91 ορίζει ότι για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου (11) κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1566/1985.
Στην παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 ορίζεται ότι ‘’Για τα θέματα των παρ. 8,9,10 και 13 γνωμοδοτεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας’’. 
Συναφώς στο προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης αναφέρεται ότι έλαβε υπόψη ‘’3. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων…’’.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι καθιερώνεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας της απόφασης για την συγχώνευση εν προκειμένω σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η προηγούμενη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικά στην διάταξη του άρθρου 282 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)π προβλέπεται ότι όπου με το νόμο ή τις κανονιστικές  πράξεις προβλέπεται αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, από 1/1/2011 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
    2. Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς την προηγούμενη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας αλλά και την αντίστοιχη του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στην εδαφική περιφέρεια του οποίου εντάσσονται οι συγχωνευμένες σχολικές μονάδες και κατά συνέπεια πρέπει να ακυρωθεί για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του νόμου.
Το θέμα αυτό έχει ουσιώδη σημασία, γιατί η προηγούμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου ενέχει την γνώμη της άμεσα ενδιαφερομένης τοπικής κοινωνίας τις απόψεις της οποίας, ο  νόμος  αλλά οι  γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης, επιβάλουν  να λάβει υπόψη η αρμόδια Υπουργός, πριν εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

Β. Απόφαση αναιτιολόγητη
                 Η  προσβαλλόμενη απόφαση κατά παράβαση του νόμου και του ισχύοντος Συντάγματος που επιβάλει  οι διοικητικές πράξεις να είναι επαρκώς και προσηκόντως αιτιολογημένες,  στερείται οποιασδήποτε έστω και στοιχειώδους αιτιολογίας, σε σχέση με τους λόγους και τα πραγματικά στοιχεία που οδήγησαν την κ. Υπουργό στην έκδοσή της, (ούτε καν τα στοιχειώδη δεδομένα- αριθμός μαθητών, αποστάσεις, προσωπικό, κτίρια κ.λ.π - δεν μνημονεύονται) και κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα ως παντελώς αναιτιολόγητη.
Ενδεικτικά του αναιτιολόγητου και της προχειρότητας της προσβαλλόμενης απόφασης είναι  και τα εξής:  
   Το Υπουργείο Παιδείας:
              Την  13/3/2011 ανακοινώνει την πρότασή του για συγχώνευση κάποιων σχολικών μονάδων, την οποία υποτίθεται  θέτει σε δημόσιο  “διάλογο”
                Την  23/3/2011 η κ. Υπουργός Παιδείας σε δελτίο τύπου δηλώνει σχετικά με το θέμα: “έχει γίνει σοβαρή και οργανωμένη δουλειά, σε κάθε περιφέρεια. 'Οπου υπάρχουν τεκμηριωμένες και ήρεμες προσεγγίσεις και όπου τα επιχειρήματα είναι παιδαγωγικά, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξετάζονται, ....”,
               Την  14-4-2011 στην εγκύκλιο για τα κενά και τα πλεονάσματα προσωπικού αναφέρει πως “θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των σχολικών  μονάδων (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις), όπως  στα επισυναπτόμενα σχέδια υπουργικών αποφάσεων”,
                 Την  15-4-2011 με δελτίο τύπου το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο αναφέρει “ Το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταργήσεις,  ιδρύσεις σχολικών μονάδων  θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όταν υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση
                 Την  2/5/2011, εμφανίζεται στο διαδίκτυο το ΦΕΚ με την προσβαλλόμενης Υπουργική Απόφαση η οποία έχει υπογραφεί την  14/3/2011 και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 18/3/2011.
            Πρέπει συνεπώς να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως παντελώς αναιτιολόγητη και παράνομη.
 
    Γ Εξουσιοδοτικές διατάξεις αντισυνταγματικές – Υπέρβαση της εξουσιοδότησης.
         (α)  Γίνεται πάγια δεκτό (ΣτΕ Ολ. 1210/2010) ότι
  « Επειδή, με την διάταξη του άρθρου 43 του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη το δικαίωμα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, που ασκεί την μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα με προεδρικά διατάγματα, με τα οποία ρυθμίζονται είτε θέματα καθοριζόμενα σε γενικό πλαίσιο υπό ορισμένους όρους με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής (νόμους-πλαίσια) είτε ειδικά θέματα προσδιοριζόμενα  συγκεκριμένα από την εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη. Επιτρέπεται, όμως,  κατ΄ εξαίρεση από τον τιθέμενο ως άνω κανόνα, να ορισθούν ως φορείς της κατ΄ εξουσιοδότηση ασκούμενης κανονιστικής αρμοδιότητος και άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, εφ΄ όσον πρόκειται για ειδικότερα θέμα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό (βλ. Σ.τ.Ε. 3973/2009 Ολ.). Ως «ειδικότερα» θέματα για την ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα της Διοικήσεως, αποτελούν μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων που ρυθμίζονται ήδη, σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισμένο πλαίσιο, στο ίδιο το κείμενο του τυπικού νόμου (βλ. Σ.τ.Ε. 4025/1998 Ολ., 2815/2004 Ολ., 125/2009 Ολ.).            ‘
          2. Εν προκειμένω με την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 προβλέφθηκε  ότι:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω. Οι τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγχωνεύονται, κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από δεκαπέντε (15),σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο.
Εν συνεχεία στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ Α 147) ορίζεται ότι:
"Η κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, καθώς επίσης η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
       3.  Από τα ανωτέρω είναι προφανές:
    (α)  ότι η κατάργηση, ο υποβιβασμός και  η συγχώνευση των σχολικών μονάδων δεν αποτελούν μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων, που ορίζονται έστω σε γενικός πλαίσιο από το νόμο ούτε  ειδικότερα θέμα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό και κατά συνέπεια μη νομίμως παρασχέθηκε με τις άνω διατάξεις νομοθετική εξουσιοδότηση σε όργανο της Διοίκησης άλλο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατά την έννοια αυτή οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985  και ιδιαίτερα της   παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991, είναι αντίθετες στην διάταξη του άρθρου 43 του Συντάγματος και η κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών και ιδιαίτερα της δεύτερης εκδοθείσα προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα.
     (β) Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, η παρεχόμενη με αυτές εξουσία στον Υπουργό εξαντλείται στην συγχώνευση μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων σε τετραθέσια και πάνω (…μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω…) και κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση,  κατά την οποία συγχωνεύονται δύο 6θέσια Δημοτικά σχολεία σε ένα 6θέσιο, υπερβαίνει την παρεχόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις εξουσιοδότηση  στην  Υπουργό  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η προσβαλλόμενη απόφαση, καθ’ ο μέρος αφορά τις συγκεκριμένες 6θέσιες σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) των Δημοτικών Διαμερισμάτων Στειρίου και Διστόμου, εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της παρεχομένης από τις άνω διατάξεις εξουσιοδότησης και πρέπει να ακυρωθεί. 
   

    Δ. Έννομο συμφέρον.
              Είμαστε οι πρώτοι 21 αιτούντες κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Στειρίου, γονείς ανηλίκων τέκνων που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Στειρίου, ο 22ος Σωματείο με μέλη τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του ίδιου Δημοτικού Σχολείου με καταστατικό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των παιδιών των μελών μας, που θα υποχρεώνονται να μεταβαίνουν σε άλλη πόλη (5 χλμ δύσκολου σε κακή κατάσταση δρόμου μετάβαση από το Στείρι στο Δίστομο και 5 χλμ  επιστροφή καθημερινώς) για να φοιτούν στο προκύπτον από την συγχώνευση νέο Δημοτικό Σχολείο και ο 23ος ο Δήμος στην περιοχή του οποίου βρίσκονται οι συγχωνευόμενες σχολικές μονάδες και κατά συνέπεια είναι προφανές το έννομο συμφέρον μας να προσφύγουμε και να ζητήσουμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης που καταργεί το Δημοτικό Σχολείο Στειρίου, ως αυτοτελή σχολική μονάδα και να ζητήσουμε την διατήρησής του. 
   
       Επειδή για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ακυρωθεί  προσβαλλόμενη απόφαση.
        Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή
Για τους λόγους αυτούς
Ζητάμε
Να γίνει δεκτή η αίτησή μας. Να ακυρωθεί η 29984/Δ4/2011 (ΦΕΚ Β/440/18.3.2011) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και να καταδικασθεί το Δημόσιο στην δικαστική μας δαπάνη.
Αθήνα 17.5.2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


Γεώργιος Δ. Ανδρέου & Συνεργάτες
George D. Andreou & Associates
Δικηγορικό Γραφείο - Ακαδημίας 27Α, Αθήνα 10671

Δεν υπάρχουν σχόλια: