Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Πυροπροστασία. Ανακοίνωση του ΔΑΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                                              
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,
Τ.Κ.. 32 005                                                                       Δίστομο, 9 Μαΐου  2011
Τηλ. 2267022320 & 2267022633                        
FAX : 22670-22063
E-MAILinfo@daa.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            
Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη από 1/5/2011 έως 31/10/2011.
Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση, υλικούς πόρους και άρτιο συντονισμό αυτών. Για να ευοδωθεί ο συντονισμός αυτός απαιτεί, επιπλέον, τη διαμόρφωση ενός Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, πρέπει να βασίζεται στο τετράπτυχο Πρόληψη - Ετοιμότητα - Αντιμετώπιση - Ανάκαμψη.
Ο συντονισμός αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές προγραμματισμού στην αντιμετώπιση και διαχείριση των μαζικών εκτάκτων καταστάσεων, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το συνωστισμό στελεχών, υπηρεσιών και προϊόντων που πολλές φορές κατακλύζουν τον τόπο της καταστροφής. Συγχρόνως όμως, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, ο συντονισμός, για να έχει τα αποτελέσματα που αναμένονται, προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των φορέων, με συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ρόλους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής.
Αρωγός μας στο έργο αυτό θα είναι, αφενός, η συνεχής τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη της εποχής μας, που προσφέρει εργαλεία πρόληψης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των ακραίων φυσικών φαινομένων και άλλων μαζικών καταστάσεων έκτακτων αναγκών και, αφετέρου, το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης του προσωπικού του Δήμου μας, αλλά και η δέσμευσή μας προς τους δημότες μας να προετοιμαστούμε, μεθοδικά και σταθερά, για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επιδράσεις από μελλοντικές φυσικές ή/και τεχνολογικές καταστροφές.
Εν κατακλείδι, στόχος μας είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και ένας μηχανισμός στο δήμο μας, που να είναι σε θέση να επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φαινόμενων αυτών, στο μέτρο βέβαια του ανθρωπίνως εφικτού, και να άρει τις όποιες επικινδυνότητες για τον πολίτη - δημότη  του Δήμου μας.
             Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας θα κληθούν  σε  Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συζητηθούν :
·    Προγραμματισμός  Δράσης  για την αντιπυρική Περίοδο  από 1.5.2011 έως  31.10.2011 .

·    Επιχειρησιακό  Σχέδιο  Πολιτικής  Προστασίας.

·    Λοιπά θέματα  (διεργασίες για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας,  λήψη των απαραίτητων μέτρων προς αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτου και επικίνδυνου φυσικού φαινομένου, κ.λ.π).

Παρακαλούνται όλοι οι Δημότες, φορείς, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις κ.λ.π. για κατάλληλη προετοιμασία – ευαισθητοποίηση προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
   ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ     

   
                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: