Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Εμπόδια από τις τράπεζες στα ενεργειακά σχέδια της Quest. Αιολικό παρκο στο Δίστομο.

Του Φώτη Φωτεινού (απο την ισοτιμία).

Οι δυσκολίες στην εξεύρεση τραπεζικών κεφαλαίων άλλαξαν τα σχέδια του ομίλου Quest στον τομέα της ενέργειας. Η σημαντική περικοπή των τραπεζικών πιστώσεων καθυστέρησε τις επενδύσεις του ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εταιρεία Quest Energy έχει υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο με πολυεθνική τράπεζα, η οποία καλύπτει το σύνολο των υπό εξέταση έργων. Από κοινού έχουν επαφές με ελληνικές και ξένες τράπεζες, για τη δημιουργία του αναγκαίου τραπεζικού σχήματος που θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των έργων.

Ο όμιλος Quest (στη φωτό ο πρόεδρος, Θεόδωρος Φέσσας) συμμετέχει, μέσω της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Eνεργειακή», σε 31 θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες που είναι φορείς έργων για την κατασκευή και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. H «Quest Solar», 100% θυγατρική της «Quest Ενεργειακή», ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,5MW και κόστους 18 εκατ. στην περιοχή της Θήβας. Το πάρκο έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, με ετήσια εκτιμώμενα έσοδα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή του ανωτέρω πάρκου χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ενώ αναμένεται η αναχρηματοδότησή του, μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας- πλαισίου. Όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτημένα πάρκα της «Quest Ενεργειακής» δεν χρηματοδοτούνται επί του παρόντος.

Αιολικό πάρκο στο Δίστομο
Εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση, τον Ιανουάριο του 2012 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δίστομο, ισχύος 20,7MW και κόστους 35 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη λειτουργίας του πάρκου τοποθετείται στον Δεκέμβριο του 2012.

Εντός του αμέσως προσεχούς χρονικού διαστήματος προβλέπεται η έκδοση, από την ΡΑΕ, αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικά πάρκα, της «Ανεμοπύλης ΑΕ» στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, συνολικής ισχύος άνω των 160 MW. Η «Ανεμοπύλη ΑΕ» αποτελεί κοινοπραξία 50-50 των Quest Ενεργειακής ΑΕΒΕ και EDF EN Greece.

Επιπλέον, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2011, αναμένεται να εκδοθούν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τρία αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 87,4MW στην περιοχή Σιδηροκάστρου Σερρών. H εταιρεία έχει λάβει ακόμη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 38MW, στη θέση Κάρκαρος του δήμου Δεσφίνας (νομός Φωκίδας).

Σε εμπορικό επίπεδο, η θυγατρική iSquare, που αντιπροσωπεύει τα προϊόντα Apple, θα επιδιώξει περαιτέρω επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, με νέες συνεργασίες, τόσο με αλυσίδες λιανικής, όσο και με μεταπωλητές. Στο νομό Αττικής αναμένεται να ανοίξουν 2-3 καταστήματα (ανατ. και δυτ. προάστια, Σπάτα), 1 στη Θεσσαλονίκη και 1-2 στην Κύπρο.

Μεγάλη πληγή η μείωση της κατανάλωσης
Το αρνητικό οικονομικό κλίμα για το 2011 προβλέπεται να επηρεάσει την πορεία της Unisystems και της Info Quest Technologies. Οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών, που προγραμματίζονται από μεγάλους πελάτες της Unisystems, όπως τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αλλά και στην καθυστέρηση ανάθεσης έργων πληροφορικής του Δημοσίου.

Η Unisystems, σύμφωνα με στελέχη του ομίλου Quest, εμφανίζει μείωση πωλήσεων, πλασματική όμως, αφού η εταιρεία στρέφεται περισσότερο στις υπηρεσίες και το software, έχοντας περιορίσει σημαντικά τις πωλήσεις hardware που έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους. Όπως είναι φυσικό, η Info Quest Technologies, με τα καταστήματα «U», έχει πληγεί από τη μείωση της κατανάλωσης.
http://www.isotimia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: