Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ‏


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Δίστομο 16/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ                            

       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 23/2/2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου.

Θέμα 2o: Λήψη απόφασης αποδοχής υπολοίπου από το Γραφείο Παρακαταθηκών & Δανείων της ΔΟΥ-Λιβαδειάς.

Θέμα 3o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Διστόμου.

Θέμα 4o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Διστόμου.

Θέμα 5o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Αράχωβας.

Θέμα 6o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Διστόμου.

Θέμα 7o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Αντίκυρας.

Θέμα 8o: Εθνικός Δρυμός Παρνασσού-Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Θέμα 9o: Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του αρ. 103 του Ν. 3852/2010.

Θέμα 10o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.

Θέμα 11o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σε δύο ΝΠΔΔ (Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης).

Θέμα 12o: Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.

Θέμα 13o: Εξέταση αιτήσεων για παροχή ύδρευσης.

Θέμα 14o: Ενημέρωση από τον. κ. Δήμαρχο για την ίδρυση-κατάργηση, συγχώνευση κ.λ.π. των σχολικών μονάδων του ενιαίου Δήμου.

Θέμα 15o: Ενημέρωση για την βράβευση των αριστευσάντων μαθητών και των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του ενιαίου Δήμου από την Κ.Κ.Ε.Α.Π.Α.

Θέμα 16o: Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων Δεκεμβρίου 2010 των τέως Δήμων Διστόμου, Αράχωβας και της Κοινότητας Αντίκυρας.

Θέμα 17o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

Θέμα 18o: Εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων.

Θέμα 19o: Εκλογή αντιπροσώπων στη Γεν. Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-45 "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ".                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


                                                                                     Ευστάθιος Γιαννέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: