Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

Γιατί καταντήσαμε υπηρέτες της τρόικας.

Πιστεύω ότι γίναμε τα δουλικά της τρόικας και του ΔΝΤ διότι εκτός των άλλων οι πολιτικοί και οι εκάστοτε κυβερνώντες έχουν ξεχάσει δύο βασικα πραγματα.  Ας τα διαβάσουν και ίσως τα ξαναθυμηθούν. 

Ήθος και αξιοπρέπεια 
                      
    Το ήθος είναι μια έννοια αντικειμενικού μέτρου για την αξιολόγηση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου. Νοηματικά, έχει συνδεθεί, κοινωνικά, με την έννοια του καλού και του κακού. Αυτός που έχει ήθος είναι καταξιωμένος (κοινωνικά) από αυτόν που δεν τον έχει .Έτσι, κάθε άνθρωπος, που ζει μέσα σε μια κοινωνία, μαθαίνει και μεγαλώνει με ένα σύστημα αρετών και αξιών, που οφείλει να τις προβάλλει και να τις αναπτύσσει για το καλό το δικό του και της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, το ήθος του κάθε ανθρώπου είναι η αντικειμενική του αξιολόγηση με βάση την κλίμακα των αρετών που έχει αποδεχτεί ολόκληρη η κοινωνία. Δεν κρίνεται υποκειμενικά από κάθε άνθρωπο ξεχωριστά . Είναι η έκφραση του τρόπου κοινωνικής ύπαρξής του. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την πραγματική προέκταση του ήθους και χρησιμοποιούν τον όρο κατά το δοκούν .

    Η αξιο-πρέπεια σημαίνει ότι  γίνομαι άξιος σύμφωνα με τους αξιακούς κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς της κοινωνίας που συμμετέχω. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ο σεβασμός της προσωπικότητάς μας και ο σεβασμός για την προσωπικότητα των άλλων. Η επιδίωξη του  σεβασμού των ανθρώπων ,γύρω σου, προϋποθέτει να τους σεβαστείς και εσύ. Ο άνθρωπος ορίζει την ατομική του αξιοπρέπεια με βάση αυτά που διδάχθηκε και βιώνει μέσα στην κοινωνία υιοθετώντας τη συμπεριφορά που του επιβάλλει. Η αξιοπρέπεια αποτελεί καίριο συστατικό του πολιτισμού μιας κοινωνίας και σχετίζεται άμεσα με την προσωπική υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας.
    Το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι ένα σημαντικό δίδυμο αξιών που στολίζουν την ζωή μας και δικαιολογούν την περηφάνια που νιώθουμε για τον εαυτό μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: