Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ‏


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28                                                  Δίστομο  22 Αυγούστου 2011

32005  ΔΙΣΤΟΜΟ                                                                        Αρ. πρωτ. :  6501

Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063                 

E-MAIL : info@daa.gov.gr    

                                                                                                Π Ρ Ο Σ                                                            1) Τον Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας                                                   

                                                                                                κ. Ιωάννη Πατσαντάρα

                                                            2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους                                                            3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων                                                            4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 26η Αυγούστου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:Θέμα 1ο : Πρόσληψη και τοποθέτηση υδρονομέων στην Αράχωβα, βάσει της 102/2011 απόφαση Δ.Σ.Θέμα 2ο : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, (2 άτομα για παιδικούς σταθμούς για 11 μήνες και 1 άτομο για 8 μήνες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 § 1 του Ν. 2190/1994 που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 1 του Ν. 3812/2009.
Θέμα 3ο : Κατανομή ποσού 16.794,77 €  κατανομή ΥΠ.ΕΣ.Α.&.Η.Δ από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 24 § 19 του Ν.2130/1993. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 4ο : Κατανομή ποσού 24.429,30 € κατανομή ΥΠ.ΕΣ.Α.&.Η.Δ από Τέλη Διαφήμισης αρθρ.9 § 6 α του Ν.2880/2001. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 5ο : Κατανομή ποσού 13.243,11 € κατανομή ΥΠ.ΕΣ.Α.&.Η.Δ από Φόρο Ζύθου αρθρ.9 του ν.δ .703/1970 και αρθρ.84 του από 24-9/20.1058 β.δ. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 6ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού και δημιουργία νέων Κωδικών. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 7ο : Έγκριση πληρωμής δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 8ο : Έγκριση πληρωμής δαπανών εορτασμού πανηγυριού Ανάληψης. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 9ο  : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 10ο : Ορισμός Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και ορισμός γραμματέα της επιτροπής για το έτος 2011. (Δ.Σ.)Θέμα 11ο : Καθορισμός  αποζημίωσης των ιδιωτών  μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και  τροποποίηση προϋπολογισμού. (Δ.Σ.)Θέμα 12ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων για το οικ. έτος 2011. (Δ.Σ.)Θέμα 13ο : Ενεργοποίηση υπηρεσίας φραγής κλήσεων στα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου. (Δ.Σ.)Θέμα 14ο : Διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς Δήμους, ρύθμιση για εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ. βάση του νόμου 3979/2011. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 15ο : Κατανομή  ποσού 98.079,50  € στα Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών Σταθμών για λειτουργικές δαπάνες. (Οικονομική Υπηρεσία)Θέμα 16ο : Κατανομή ποσού 30.185,42 € έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων. (Οικονομική Υπηρεσία – Ενημέρωση για λειτουργία σχολείων –Μεταφορά μαθητών – Δήμαρχος)Θέμα 17ο : Σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ. 114 του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αράχωβας με ταυτόχρονη αναγνώριση υφιστάμενης δημοτικής οδού κατόπιν αιτήσεως των Πέτρου, Θεόφιλου και Αφροδίτης Σαραντίδη. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)Θέμα 18ο : Σημειακή τροποποίηση στα ΚΧ8 και Ο.Τ. 145 του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αράχωβας οδού κατόπιν αιτήσεως των Ευσταθίου και Νικολάου Ιωάννου Κολόβαρη. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)Θέμα 19ο : Σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ. 10 του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αράχωβας κατόπιν αιτήσεως των Ευσταθίου και Νικολάου Ιωάννου Κολόβαρη και των Ευσταθίου και Αλτάνας Γεωργίου Κολόβαρη. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)Θέμα 20ο : Συνένωση Φο.Δ.Σ.Α. , Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. (Δήμαρχος)Θέμα 21ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και Δήμου Ορχομενού για την πράξη «Αναβάθμιση και αύξηση δυναμικότητας Ε.Ε.Λ. Αράχωβας». (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 22ο : Υποβολή πρότασης της πράξης «Αναβάθμιση και αύξηση δυναμικότητας Ε.Ε.Λ. Αράχωβας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. Οικ. 167460/Π106/07-04-2011 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΌ 2.12 Πρόσκλησης του Υπουργείου ΠΕΚΑ. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 23ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και Δήμου Ορχομενού για την πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας – Περιοχές Κουτπός Τούμπρη Μαύρα Λιθαρια». (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 24ο : Υποβολή πρότασης της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας – Περιοχές Κουτπός Τούμπρη Μαύρα Λιθαρια» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. Οικ. 169058/Π111/10-06-2011, 4.7 Πρόσκλησης του Υπουργείου ΠΕΚΑ. (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 25ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού και εγγραφή ανεξόφλητου Χ.Ε. 2010, πρώην Κοινότητα Αντίκυρας. (Ι. Μίχος)Θέμα 26ο :  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και εγγραφή ποσού 65.279,59 € (Προγραμ. ΘΗΣΕΑΣ), για εξόφληση 3ου λογ/σμού του έργου «Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων – έργα βελτίωσης υπαρχόντων – πρώην Κοινότητα Αντίκυρας». (Ι. Μίχος)  Θέμα 27ο :  Αποκατάσταση από την εταιρεία «Κέδρος» του επαρχιακού δρόμου Διστόμου – Στειρίου (έως το εξωκλήσι του Αγίου Μηνά). (Τεχνική Υπηρεσία)Θέμα 28ο :  Εγκαίνια νέου Ιατρείου Αράχωβας – Πρόταση ονόματος. (Οικονομάκης Π.)Θέμα 29ο:  Εξέταση αιτήματος του Αγροτικού συνεταιρισμού Αράχωβας «Η Ανάληψης», για θέμα που αφορά την μετεγκατάσταση του ελαιοτριβείου. (Οικονομάκης Π.)Θέμα 30ο :  Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου και των Ν.Π., τα οποία έχουν υποβληθεί από την επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης κα Γρανιτσιώτη.Διάφορες αιτήσεις:

              Α. Παροχές νερού Δημοτικής Ενότητας Διστόμου.

                    Β. Παροχές νερού Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας .

                    Γ.  Για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας.     

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Ευστάθιος Γιαννέλος

Υ.Γ. : Εάν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επιθυμούν διευκρινήσεις, διότι δεν είναι δυνατόν να σταλούν όλα τα έντυπα που αφορούν τα παραπάνω θέματα, μπορούν να επικοινωνούν με τον γραμματέα του Δ.Σ. κ. Λιάσκο Νικόλαο στο τηλ. 22673-50103 ή απευθείας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  κ. Γιαννέλο Ευστάθιο στο τηλ. 210-6381801 (ώρες γραφείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: