Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Συνεδρίασε το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                 Λαμία  31 -08-2011
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με κεντρικά θέματα : Τροποποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, διευθέτηση προγραμματικών συμβάσεων με Δήμους, συμμετοχή σε πρόγραμμα προώθησης πολιτισμού και τουρισμού και επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά.


Συνεδρίασε στη Λαμία, στις 31 Αυγούστου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, και κεντρικό σημείο αναφοράς τροποποιήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε σχέση με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, τόνισε πως με συστηματικές παρεμβάσεις, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ χωρίς απώλεια πόρων λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής, καθώς και την χρηματοδοτική ροή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΣΑΕΠ 766. Επιπλέον με συστηματικές ενέργειες, εξομαλύνονται οι πληρωμές των αναδόχων των έργων, ενώ επιπλέον καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν να υλοποιούνται τα έργα των προγραμμάτων.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν
τροποποιήσεις προγραμμάτων από πιστώσεις : Ιδίων Πόρων, Επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων, Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ). Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις κατάρτισης των προγραμμάτων, δηλαδή με τον εξορθολογισμό τους και την οριοθέτηση των αναγκών σε έργα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας.

Οι κατευθύνσεις αυτές, αποτελούν μια στρατηγική στην οποία έχει επικεντρώσει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, με στόχο – υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας - να περιοριστούν οι οφειλές της Περιφέρειας και να ιεραρχηθούν τα απολύτως αναγκαία έργα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Παράλληλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε και αποφασίστηκε η λύση Προγραμματικών Συμβάσεων Έργων που είχαν συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της διαχειριστικής επάρκειας. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν πλέον με την εφαρμογή του Καλλικράτη και η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από Δήμους, επιβάλλει πλέον την υλοποίηση των έργων από τους ίδιους και επομένως αίρονται οι λόγοι σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.
Πρόκειται για μια διαδικασία που επισφραγίζει την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και παράλληλα αποφορτίζει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποδειχτεί πάντα διαθέσιμες για να συνδράμουν το έργο των Δήμων, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Επιπλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων και Αναπτυξιακής Εύβοιας, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεσογειακή διαδρομή Τουρισμού και Πολιτισμού». Στο Πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται  εξ ολόκληρου από την Ευρωπαϊκη  Ένωση με προϋπολογισμό 450.000 € για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία είναι ο Συντονιστής του εταιρικού σχήματος, συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ιορδανία και η Ιταλία. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές της Μεσογείου.

Τέλος, το Περιφερειακό συμβούλιο, ασχολήθηκε με το κρίσιμο θέμα της εύρυθμης μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά, αρμοδιότητα που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη έχει περιέλθει στους Δήμους από την 1η Ιουλίου. Ωστόσο λόγω της ανεπάρκειας του χρόνου για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών σε πολλούς Δήμους, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τη νέα σχολική χρονιά. Οι συμβάσεις παρατείνονται με τους ίδιους όρους, αλλά με μικρότερο κόστος, μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με τις παραδοχές του νέου θεσμικού πλαισίου.

Την ικανοποίησή του από τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας : «Ολοκληρώσαμε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συνεδρίαση, ρυθμίζοντας θέματα προγραμμάτων και έργων, με κεντρικό γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας, τις ανάγκες έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων και την εξομάλυνση του φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών μας σε συνάρτηση με τις νέες αρμοδιότητες και δυνατότητες της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Παραμένουμε πάντα συνεπείς προγραμματίζοντας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μας δυνατοτήτων, προσπαθώντας με συνετή και χρηστή διαχείριση να ικανοποιήσουμε ιεραρχημένες ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.
Τακτοποιούμε τις συνεργασίες μας με τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, παραμένοντας πάντα ανοιχτοί και διαθέσιμοι όταν απαιτείται.
Επίσης φροντίζουμε έγκαιρα να ρυθμίσουμε το κρίσιμο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, με λογικό κόστος, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, να μην σκιαστεί με προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Η καλή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί, είναι ο θεμέλιος λίθος για να δουλέψουμε πιο καλά και αποδοτικά, για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για τη Στερεά Ελλάδα».     


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: