Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο δήμος Ιθάκης ζητεί ειδικό σύμβουλο... τσοπάνη


Ο δήμος Ιθάκης ζητεί ειδικό σύμβουλο... τσοπάνηΠροκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη του!


Ο Δήμαρχος της Ιθάκης ζητεί με προκήρυξη σύμβουλο επί θεμάτων... αιγοπροβάτων (κοπαδιού), ο οποίος θα πρέπει να είναι και απόφοιτος Δημοτικού!

Διαβάστε την προκήρυξη:


Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
- τον ΟΕΥ του Δήμου Ιθάκης
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.


Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κοπαδιάρικων αιγοπροβάτων (τσοπάνης) η οποία θα αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.


Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης

εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 15-3-2011 στα γραφεία του Δήμου Ιθάκης 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

για αυτο γραφεις τοσα ωραια για το δημαρχο;
να σε βαλει στο ιδιο γραφειο με την κυρια σοφη για να σκασει ο coca cotas

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω οτι αρκετοί απο 'μας (Αραχωβίτες) πρεπει να στείλουμε βιογραφικά μιας και το κατέχουμε άριστα το αντικείμενο... κρίση έχουμε...

Ανώνυμος είπε...

Τσουπάν σουβαρέψ
Εισι τσουπανς όνουμα και πράμα
Οποιους εχ μίγις μγιάζετ
Τήρα γυρους και παρι μαθηματα απο αλλις σιλιδις
Καπάκ στου βόθρου τ τσουπάν,εικτός απου αυτους που θρέφουντ μι τ μπόχατ
Ριζίλια για τν αράχουβα