Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Ξεχάστε το Λύκειο όπως το γνωρίζατε .


Ριζικές αλλαγές από το υπουργείο Παιδείας

Νέα προγράμματα σπουδών κι ένα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποσυνδεδεμένο από το σχολείο έρχονται να καταργήσουν το Λύκειο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας φέρνει τέσσερις ανατροπές, πάνω στις οποίες χτίζεται το «Νέο Λύκειο», την αυλαία του οποίου θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2011 η Α' Τάξη...

Το σχέδιο του «Νέου Λυκείου»,  βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του.

Εντός του μηνός ολοκληρώνονται οι συναντήσεις των ιθυνόντων του υπ. Παιδείας, τόσο με τις επιστημονικές ενώσεις των καθηγητών ανά μάθημα όσο και με τους υπευθύνους των σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, για τη συμφωνία στα προαπαιτούμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση (στο νέο σύστημα εισαγωγής οι σχολές θα είναι αυτές που θα βάζουν τα μαθήματα και τους συντελεστές τους).

Η Α' Λυκείου θα είναι η «ομαλή μετάβαση» στο νέο πρόγραμμα σπουδών, η Β' Λυκείου θα είναι το πρώτο σκαλί για το πανεπιστήμιο με την καθιέρωση των κατευθύνσεων σπουδών (Θεωρητική - Θετική - Τεχνολογική) και η Γ' Τάξη θα είναι η πλήρης εξειδίκευση και η οριστική στροφή του υποψηφίου προς τη σχολή που θα σπουδάσει.

Στη Γ' Λυκείου τα μαθήματα θα είναι προσαρμοσμένα προς τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και μόνο με αποτέλεσμα, όπως μας λένε στελέχη του υπουργείου Παιδείας, να πάψει να υφίσταται η ανάγκη του φροντιστηρίου.

Θα είναι τέτοια η εξειδίκευση και η μείωση της περιττής ύλης, που οι υποψήφιοι θα επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στην κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει.

Οι στόχοι
Η Α' Λυκείου, δηλαδή, θα είναι τάξη προσανατολισμού για τους μαθητές, ενώ στη Β' και τη Γ' Λυκείου ο μαθητής θα επιλέγει υποχρεωτικά κύκλο σπουδών. Το «Νέο Λύκειο» θα βασιστεί στο τρίπτυχο: λίγα μαθήματα, δραστικός περιορισμός της «περιττής» γενικής παιδείας και εξειδίκευση ανά κύκλο μαθημάτων.

Το σίγουρο είναι ότι οδεύουμε σε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ισχυρή Γ' Λυκείου με κύκλους μαθημάτων, από τους οποίους θα επιλέγουν οι μαθητές τον κύκλο που θα τους οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας τους.

Καινοτομίες συνιστούν τόσο η ένταξη στο πρόγραμμα μαθημάτων του Σχεδίου Ερευνας (τρεις ώρες την εβδομάδα), που θα βαθμολογείται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου (στη Γ' Τάξη, μάλιστα, θα αποτελέσει και κριτήριο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο), όσο και το «άνοιγμα του φακέλου του μαθητή» με τις επιδόσεις του και στα τρία χρόνια φοίτησης.

Φιλοδοξία του υπ. Παιδείας είναι οι μελλοντικές γενιές των μαθητών που θα φτάνουν στον προθάλαμο του Λυκείου: α) να έχουν πάρει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα μέχρι και τη Γ' Γυμνασίου και β) να έχουν αποκτήσει μια ευρύτατη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών και του ψηφιακού σχολείου.

Στόχοι του «Νέου Λυκείου», όπως μας λένε πηγές τόσο του υπ. Παιδείας όσο και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι: η ολοκληρωμένη επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η ελευθερία επιλογής γνωστικών αντικειμένων από ομάδες μαθημάτων, η εισαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στο Πρόγραμμα Σπουδών, η καθιέρωση του θεσμού της δραστηριότητας, η καθιέρωση του θεσμού της ερευνητικής εργασίας, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία καθώς και η αξιολόγηση όλου του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου των μαθητών.

ΟΙ 4 ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για το «Νέο Λύκειο» φέρνει τέσσερις ριζικές ανατροπές:
1. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η Εργασία (αντίστοιχη της Πτυχιακής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση), που θα βαθμολογείται από ειδική επιτροπή και θα βαρύνει στην εισαγωγή του υποψηφίου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
2. Δημιουργείται από την Α' μέχρι και τη Γ' Τάξη ο ατομικός φάκελος του μαθητή, που θα παρακολουθεί τη βαθμολογική εξέλιξή του.
3. Δημιουργούνται 4, απολύτως εξειδικευμένες σε επιστημονικό αντικείμενο, κατευθύνσεις σπουδών στη Γ' Λυκείου και λιγοστεύουν δραματικά τα περιττά μαθήματα.
4. Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας - Λογοτεχνίας, των Αρχαίων και των Μαθηματικών, αλλάζουν περιεχόμενο η Ιστορία και τα Θρησκευτικά και συνεχίζουν να ανήκουν στον βασικό κορμό των μαθημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: